Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Thông báo kết quả xét đề nghị khen thưởng theo quá trình cống hiến năm 2012

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng

Thông báo kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 2010-2011

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân năm học 2010 - 2011

Mẫu xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; “Cờ thi đua cấp Bộ”

Mẫu xét tặng“Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;“Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”

Mẫu xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:44
  • Hôm nay: 44
  • Tháng hiện tại: 6732
  • Tổng lượt truy cập: 364975
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110