Thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua năm 2017

Quyết định thành lập Hội đồng Thi dua - Khen thưởng năm 2017

Quyết định thành lập Thường trực Hội đồng Thi dua - Khen thưởng năm 2017

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 1150
  • Tháng hiện tại: 51483
  • Tổng lượt truy cập: 54456
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611