Hướng dẫn tiêu chuẩn xét tặng Huân chương các loại theo quá trình cống hiến

Thông báo về việc xét, đề nghị tặng các hình thức khen thưởng năm 2014

Thông báo kết quả xét đề nghị khen thưởng theo quá trình cống hiến

Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2012-2013

Thông báo tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm học 2012-2013

Bảng tổng hợp danh sách tập thể đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2012-2013

Bảng tổng hợp danh sách cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2012-2013

Bảng Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2012-2013

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:21
  • Hôm nay: 792
  • Tháng hiện tại: 8685
  • Tổng lượt truy cập: 252653
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110