Danh sách tập thể đăng ký tham gia phong trào thi đua năm học 2015 -2016

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016

Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

Thông báo về việc tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

Thông báo về việc xét, đề nghị tặng các hình thức khen thưởng năm 2015

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2013 - 2014

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:39
  • Hôm nay: 182
  • Tháng hiện tại: 6870
  • Tổng lượt truy cập: 365113
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110