Thông báo kết quả cuộc họp bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị Điển hình tiên tiến Học viện Chính trị khu vực III lần thứ IV (2020 - 2025) .....

  17/04/2020 09:46 AM


  Số 609-TB/HVCTKV III

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 19
  • Tháng hiện tại: 46138
  • Tổng lượt truy cập: 440679
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611