Sáng ngày 10/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Tọa đàm khoa học với Đại học Thượng Hải – Trung Quốc, chủ đề: “Chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam và Trung ...

Thực hiện chương trình Quan hệ, hợp tác quốc tế, sáng ngày 24/8/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành tọa đàm khoa học với Học viện Hành chính tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc, chủ đề: “Đổi ...

Sáng ngày 7/8/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành tổ chức tọa đàm khoa học với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet – Lào, chủ đề: “Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh ...