QĐ thành lập Thường trực Hội đồng và các Ban chuyên môn của Hội đồng Khoa học- Đào tạo, nhiệm kỳ 2012-2016

Về việc xác định vị trí việc làm, mô tả công việc và sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Thông báo kết quả xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012

QĐ Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ hậu cần, phục vụ lễ tân, giao tiếp

Quyết định về việc cử cán bộ học lớp Bồi dưỡng Tiền công vụ

Phiếu khai cán bộ, công chức, viên chức năm 2011