Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

  08/03/2018 12:26 PM


  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

   BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2014

  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM  2015

  1.Tình hình tổ chức triển khai

        Thực hiện sự chỉ đạo của Thành hội CCB thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc, Ban chấp hành hội CCB Học viện họp tổ chức, triển khai phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Hiện nay hội viên CCB Học viện có 21 đồng chí, 01 nữ. Đa số các đồng tuooircos tringf độ nhưng đã có tuổi nên sức khỏe hạn chế. Ngay đầu năm Ban chấp hành chỉ đạo từng chi hội họp, cá nhân đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ theo chức trách chuyên môn được giao. Hội cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị -xã hội tham gia xây dựng Đảng bộ, phối hợp, triển khai học tập thực hiện các nghị quyết của Đảng. Thông báo kết quả Đại hội Trung ương Hội CCB nhiệm kỳ V, Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể thiết thực.

        Đặc biệt là tổ chức Hội thảo kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp Định Giơnevơ. Học tập nghe thời sự để thống nhất tư tưởng trong đấu tranh phản đối Trung quốc đưa Dàn khoan 981 vào biển Đông vi phạm chủ quyền, nền đặc quyền kinh tế Việt Nam. Mỗi học kỳ sơ, tổng kết và đầu năm học mới triển khai các hoạt động thi đua kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, 25 năm ngày thành lập Hội CCB và 70 thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó tạo niềm phấn khích, động viên các CCB đoàn kết cùng với các đồng chí trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  2.Kết quả đạt được

          Năm 2014 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Hội CCB cùng với toàn Đảng toàn dân triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XI, NQTW 4,5,6,7,9,9 của Đảng và nghị quyết của Đảng các cấp. Thực hiện Hiến Pháp 1992 (sửa đổi), Luật sửa đổi đất đai…Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Ban giám đốc Học viện CT-HC khu vực III, chỉ đạo của thành hội CCB Đà Nẵng; hội CCB học viện nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao nên đã đạt một số kết quả.

        - Theo kế hoạch đầu năm Hội đã tổ chức chức thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền chế độ XHCN. BCH hội tích cực vận động các hội viên phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan vững mạnh. Mỗi hội viên tham gia quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, nghe thời sự 14 buổi; đặc biệt là nghe về việc Quốc xâm phạm nền đặc quyền kinh tế Việt Nam và biện pháp đấu tranh của ta; tình hình kinh tế Việt Nam và Thế giới hiện nay. Tất cả hội viên luôn chăm lo xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh trật tự xã hội ở cơ quan đơn vị. Đoàn kết củng cố ban lãnh đạo các đơn vị, cùng các đơn vị xây dựng cơ quan an toàn.

         -Phối hợp cùng các tổ chức chính trị- xã hội làm tốt các đợt thi đua của Học viện đầu năm học, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, thành lập quân đội nhân dân và ngày hội quốc phòng toàn dân, chào mừng ngày thành lập Đảng, sinh nhật Bác một cách tích cực cả vật chất lẫn tinh thần như đợt: 20/11-22/12; 3/2 đến 19/5. Đây là nhiệm vụ được hội xác định thường xuyên nên thời gian qua một số hội viên cực tham gia rất nhiệt tình sôi nổi.

        -Hội đã tham gia các chương trình thi đua phối hợp do thành phố cũng như học viện phát động; chương trình an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa thông qua làm vệ sinh bảo vệ môi trường, xóa pa nô quảng cáo sai quy định 01 buổi, hội viên giúp đỡ nhau trong công tác, sinh hoạt thăm đau ốm.

        -Triển khai các đợt thi đua do Hội CCB thành phố phát động như: Chương trình phối hợp giáo dục thế hệ trẻ với 3 lần phối hợp tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu biển đảo quê hương. Tham gia hội thảo Hội CCB thành phố Đà Nẵng tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tổ chức phong trào thi đua nhân ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hội cử 2 đồng chí tham gia đấu bóng bàn do thành hội phát động. Đã tổ chức cho hội viên đi thăm đảo Cù Lao Chàm và tặng quà cho 2 gia đình CCB. Hội đã phát động hội viên tham gia đóng góp Vì Hoàng Sa than yêu mỗi hội viên 100,000đ=2.100,000; tổ chức nhắn tin đóng góp dá xây dựng Trường Sa mỗi tin 18,000đ…. 500,000đ góp đá xây dựng Trường Sa, 500 nghìn xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụ mỗi hội viên 01 ngày lương với tổng số tiền 7 triệu, xây dựng Khu lưu niệm trường Đảng khu năm 10 triệu đồng và các phong trào khác đầy đủ.

         -Quan tâm đời sống CCB và hoạt động tình nghĩa. Hội đã hối hợp cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên làm tốt đóng góp các quỹ, công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ đồng bào khó khăn vùng dân tộc miền núi theo tinh thần tự nguyện. Thăm ốm đau, hiếu hỉ các gia đình hội viên khi có sự cố, chuyển hồ sơ cho hội viên nghỉ hưu đúng quy định.

         -Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Hội cùng với Học viện chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm thei tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả. Chăm lo củng cố tổ chức, chuyển hồ sơ đầy đủ cho hội viên nghỉ hưu. Mỗi công việc của hội được BCH hội họp đưa ra chủ trương thống nhất hoạt động. Tổ chức xây dựng hội Trong sạch, vững mạnh, tham gia hội họp, đóng hội phí đầy đủ. Tập hợp Cựu quân nhân được chú ý gặp mặt và mời tham gia một số sinh hoạt kỷ niệm ngày 22/12, tọa đàm cùng hội để giáo dục truyền thống cách mạng, quê hương đất nước.

        Những việc mới, Hội CCB Học viện năm nay có nhiều cách thi đua tiến bộ hơn trước thể hiện rõ qua việc học tập Nghị quyết của Đảng, chấp hành pháp luật nhà nước. Mạnh dạn góp ý phê và tự phê bình cho cán bộ, đảng viên được lãnh đạo đánh giá cao. Cuối năm có 100% số hội viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% đạt danh hiệu lao động tiên tiến và nhiều đồng chí được đề nghi cấp trên khen thưởng. Chủ động phối kết hợp với Đoàn thanh niên tọa đàm về: Đại tướng Võ Nguyên Gíap-Bộ đội của cụ Hồ của nhân dân với 80 người tham dự với 12 lượt bài tham gia. Tổ chức Kỷ niệm hội thảo 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ ne vơ. Tổ chức cho 21 CCB đi thực tế tại Cù Lao Chàm 2 ngày, giao lưu với các chiến sỹ Biên phòng với chủ đề: Chung tay bảo vệ biển đảo quê hương; thăm tặng quàn cho 01 CCB xã đảo gặp khó khăn.

         Tuy nhiên, do đặc thù Hội CCB đơn vị sự nghiệp cán bộ chủ yếu kiêm chức nên hoạt động tham gia hội họp có lúc chưa đầy đủ. Điều kiện vật chất khó khăn, hầu hết CCB lớn tuổi nên ít tổ chức được phong trào nổi bật. Trong sinh hoạt hội họp có lúc không đều. Tổ chức Cựu quân nhân sinh hoạt khó khăn nên sắp tới sẽ có hướng khắc phục.

  3.Phương hướng, nhiệm vụ 2015

          Theo chỉ đạo của Đảng ủy và nhiệm vụ của Hội sẽ thực hiện tốt việc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền chế độ XHCN mà trực tiếp là xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo Học viện vững mạnh.Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên Hội CCB tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là việc xử lý việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam tại biển Đông. Triển khai thực hiện tốt Đại hộ Đảng bộ và nghị quyết của Đảng các cấp. Mỗi hội viên CCB Học viện tích cực, chủ động tham gia có tính nòng cốt trong các công việc của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện đầy đủ những phong trào do Học viện phát động. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, ký kết làm việc có hiệu quả trong Đại hội công chức, viên chức lao động hàng năm giữa Hội CCB với các đoàn thể, tổ chức cơ quan đơn vị. Phối hợp với Đoàn thanh niên tọa đàm hoạt động để giáo dục đạo đức cách mạng trong thanh niên thời kỳ mới. Vận động các hội viên tham gia tích cực chương trình “5 không” “3 có” và các công tác khác của thành phố hiệu quả.

        Hội tích cực tham gia các hoạt động do thành Hội CCB thành phố phát động. Tieps tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, mỗi hội viên đóng góp 20.000đ. Tham gia xây dựng thành phố an toàn, văn minh, sạch đẹp.

        Ban chấp hành tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Học viện quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, tổ chức về thăm di tích Trường Đảng khu V ở huyện Bắc Trà My. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, tổ chức tọa đàm khoa học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

        Thường xuyên xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, tăng cường đoàn kết, vận động cán bộ hội viên của giữ vững và phát huy bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ”; 100% tham gia tốt các hoạt động để xây dựng Học viện ngày càng phát triển. Phấn đấu 100% hội viên trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, luôn vững vàng huy tốt bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ” trên tất cả mọi lĩnh vực công tác. Củng cố xây dựng tập hợp Cựu quân nhân đi vào sinh hoạt và sẽ có hướng đề nghị kết nạp Cựu quân nhân là đảng viên vào hội. Đưa sinh hoạt của Hội vào nề nếp.  Chăm lo đời sống, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, gia đình khó khăn, phấn đấu cuối năm 2014 Hội phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:108
  • Hôm nay: 1279
  • Tháng hiện tại: 42166
  • Tổng lượt truy cập: 400729
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611