Báo cáo kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III (2001-2011)

  08/03/2018 12:25 PM


  Báo cáo kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III (2001-2011)

   

  BÁO CÁO KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III (2001-2011)

  1. Đặc điểm tình hình của hội

           Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III (CCB) được thành lập theo quyết định của hội CCB thành phố Đà Nẵng và đến ngày 16 tháng 4 năm 2001. Hội có 2 chi hội, tổng số hội viên ngày đầu thành lập 25 đồng chí, có 7 nữ, đa số tuổi đời 35 tuổi trở lên. Đại hội lần thứ I ngày 16/4/2001, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành, đồng chí Đinh Võ Ky được bầu làm chủ tịch và Vũ Ngọc Thanh phó chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ lần thứ II đồng chí Nguyễn Mậu Dựng làm chủ tịch, Phan Đức An làm phó chủ tịch. Nhiệm kỳ III đồng chí Vũ Xuân Thủy được bầu làm chủ tịch, Nghuyễn Tiến Dũng làm phó chủ tịch. Hơn mười năm với ba nhiệm kỳ Đại hội, có năm cao nhất 35 hội viên, đến nay hội có 28 hội viên Hội viên là đảng viên là 28 đ/c đang có xu hướng giảm dần. Trong đó về trình độ có 02 PGS-TS, 04 TS, 15 Th.S, 09 CN, số lượng thay đổi bởi nhiều lý do khác nhau: Một số đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, số mới được kết nạp. Tôn chỉ mục đích, điều lệ, hội CCB và theo nghị quyết các kỳ Đại hội, hội CCB học viện đã có nhiều cố gắng tổ chức nhiều phong trào hoạt động thiết thực. Hội được sự lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của các cấp hội Trung ương, thành phố và Đảng ủy Học viện cũng như các tổ chức đoàn thể và cán bộ công chức. Chính nhờ nắm đúng mục tiêu, tôn chỉ mục đích hoạt động và biết vận dụng thực tế nên 10 năm hội CCB Học viện đã đạt được một số thành tích đáng kể góp phần cùng Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm.

  2.Một số thành tích đạt được trong hoạt động của hội CCB 10 năm qua

        Ngay từ ngày được thành lập Hội đã xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức chính trị-xã hội tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh trật tự xã hội ở cơ quan đơn vị. Phối hợp cùng các tổ chức chính trị- xã hội và làm tốt công tác an sinh xã hội, hoạt động tình nghĩa. Đã tổ chức thành công Đại hội Hội CCB 2 nhiệm kỳ qua, kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động hàng năm và quý với nhiều nội dung thiết thực đạt những kết quả như đề ra.

        Chăm lo củng cố xây dựng, nâng cao chất lượng của hội, tổ chức 2 chi hội khối khoa và phòng ban đi vào hoạt động tương đối nề nếp, tham gia các hoạt động do hôi CCB thành phố phát động như: Triển lãm nhân Đại hội hội CCB thành phố tại Quân khu 5, tham gia văn nghệ, thi đấu cầu lông và cùng với Học viện tham gia một đội thi kể chuyện về Bác Hồ…

           Hàng năm hội đã tổ chức kỷ niệm các ngày như thành lập hội CCB, ngày quốc phòng toàn dân nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang anh bộ đội cụa Hồ và đưa ra kế hoạch để từng chi hội và hội viên phấn đấu thực hiện.

           Chăm lo xây dựng hội trong sạch vững mạnh về tư tưởng tổ chức với 100% hội viên luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, phát huy tốt bản chất “anh bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, tham gia tất cả mọi lĩnh vực công tác và sinh hoạt ở cơ quan cũng như khu dân cư đề ra.

          Luôn tham gia đầy đủ  với tư cách nòng cốt mọi sinh hoạt chính trị của cơ quan như :Học tập Nghị quyết Đại hội  IX, X, XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghiên cứu quán triệt các chinh sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt trong đợt sinh hoạt Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh, Hội viên CCB luôn là nòng cốt  trong các lớp học, đã báo cáo 109 buổi ở học viện, các cơ quan đơn vị ở Đà Nẵng và các địa phương khu vực miền trung.

       Củng cố đưa tổ chức Hội, các Chi hội đi vào thực chất, khắc phục được tình trạng hoạt động có tính hình thức. Đây có thể coi là ưu điểm nổi bật của Hội CCB trong năm qua. Với 18 đ/c hội viên (trên tổng số 33 đ/c) là trưởng phó các khoa, phòng trong Học viện, trong năm qua có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ những CCB trên mọi lĩnh vực. Nhiều hội viên được tập thể ghi nhận là những tấm gương về tinh thần đấu tranh chống tiêu cực một cách không khoan nhượng, cùng xây dựng Đảng bộ, Học viện trong sạch vững mạnh. Chính vì thế, tiếng nói của CCB được tập thể luôn chú ý và đồng tình cao.

      -Nghiên cứu ,quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, bầu cử Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp:100% dự. Trong mọi phong trào của Học viện thì CCB luôn đi đầu và có những đóng góp hiệu quả với 100% hội viên có lối sống trong sáng, lành mạnh gương mẫu.

        Về thành tích thi đua khen thưởng:

       Mười năm qua Hội CCB Học viện đạt các phần thưởng như: Bằng khen cấp bộ 9 đồng chí. Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phooe Đà Nẵng tặng 4 đồng chí. Bằng khen của thủ tướng chính phủ 4 đồng chí. Huân chương lao động  hạng 2 có 2 đồng chí. Huân chương lao động hạng 3 có 1đồng chí. Chiến sỹ thi đua 10 năm liên tục 2 đồng chí. Giaays khen của thành hội tặng cho Hội CCB Học viện, các chi hội và các cá nhân. Nhiều hội viên được tặng giấy khen của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện hàng năm. Nhất là 22 đ/c đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi và lao động tiên tiến các năm học. Hầu hết đoàn viên công đoàn là hội viên CCB xếp loại xuất sắc.

          Về quyên góp, ủng hộ và các hoạt động tình nghĩa gồm: 1% hàng tháng cho hoạt động phụng dưỡng mẹ Việt nam Anh hùng, xây nhà tình nghĩa 10 năm qua hội viên đóng góp trên 150 triệu đồng;quỹ tiết kiệm công đoàn 36 triệu đồng; ủng hộ các quỹ xã hội trên 30 triệu đồng; tham gia hòm tình nghĩa trên 5 triệu đồng. Tổ chức 3 đợt cho hội viên CCB về nguồn, đi viếng nghĩa trang Trường Sơn, đường 9, thành cổ Quảng trị; về địa chỉ đỏ trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã ba Đồng Lộc, thăm tặng quà cho cựu Thanh niên Xung phong. Thăm chiến trường xưa, quyên góp 100 bộ quần áo, đồ dùng và 2 triệu đồng giúp bệnh nhân tại bệnh viện huyện Tây Giang và bệnh nhân Lào; ủng hộ bão lụt đồng bào Miền trung, sóng thần Nhật Bản. Tích cực tham gia các phong trào do Học viện phát động hàng năm như văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác. Thăm hỏi hội viên đau ốm ,việc hiếu hỷ, động viên các gia đình hội viên bằng tinh thần cũng như vật chất mỗi năm trên 1 triệu đồng thắm tình đồng đội.

          Qua 10 năm hoạt động, những thành tích của hội CCB học viện đạt được đã góp phần đáng kể cùng xây dựng Đảng bộ, xây dựng Học viện ngày một đi lên. Đây không chỉ là đóng góp của thế hệ hiện nay mà nhờ sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo trong học viện, sự giúp đỡ chỉ đạo hội CCB thành phố, có công đóng góp rất lớn của những hội viên, thế hệ đi trước chúng ta ghi nhận. Mỗi đồng chí hôm nay cố gắng phấn đấu sáng tạo trong công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Học viện giao.

         Phát huy bản chất truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ, mỗi hội viên nêu cáo tinh thần đồng chí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nói thẳng nói thật góp ý xây dựng học viện xứng tầm là cơ quan giảng dạy cán bộ chủ chốt các cấp, nghiên cứu khoa học lý luậ chính trị tại Miền trung và Tây nguyên.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:31
  • Hôm nay: 1187
  • Tháng hiện tại: 47306
  • Tổng lượt truy cập: 441847
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611