Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

  17/01/2024 05:30 PM


   

  Ngày 17/01/2024, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện trực thuộc II,III và IV. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Cùng chủ trì Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng toàn thể cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Thay mặt Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Học viện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Học viện trên tất cả các mặt công tác đã đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; Thể hiện rõ vai trò hạt nhân, trung tâm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn với các giải pháp sát thực, đồng bộ và hiệu quả.

  Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

  Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo kế hoạch phê duyệt; thường xuyên chỉ đạo việc xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với các lớp cập nhập kiến thức theo chức danh, phát huy hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực của Học viện. Trong năm, đã tham gia tổ chức: 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII; 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII; 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với phó bí thư, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 04 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp tỉnh và tương đương;…

  Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khoa học, bảo đảm tiến độ và đạt kết quả tích cực. Các đề tài khoa học đã được chỉ đạo phân luồng rõ ràng; các công trình khoa học trọng điểm luôn bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của Trung ương Đảng và Chính phủ; sản phẩm khoa học của Học viện đóng góp cho công tác hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng tốt hơn. Năm 2023, tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, hội thảo, tọa đàm cấp quốc gia và cấp Học viện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có nhiều hội thảo được phối hợp với các ban, bộ, ngành,  địa phương và được triển khai sát thực tế.

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị

  Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại năm 2023 của Học viện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Nội dung hợp tác đã bám sát quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh, tầm nhìn, nhiệm vụ chính trị then chốt của Học viện, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng. Công tác quản lý và phối hợp triển khai các dự án, hoạt động phi dự án nhận viện trợ nước ngoài, chương trình chia sẻ tri thức quốc tế, ngày càng có chất lượng và hiệu quả; đặc biệt là Dự án Thành lập Trung tâm Việt-Úc, chương trình hợp tác với ADB, dự án hợp tác với Singapore (Temasek)… bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện; bên cạnh đó, công tác phối hợp quản lý học viên quốc tế từng bước được cải thiện. 

  Hoạt động lãnh đạo công tác trường chính trị và nghiên cứu lịch sử đảng năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực, những kết quả đạt được từ việc thẩm định, công bố, trao bằng chứng nhận trường Chính trị đạt chuẩn, đến kết quả của Hội thi…trở thành nguồn cảm hứng, là động lực để các trường tiếp tục duy trì và thúc đẩy phong trào “dạy tốt, học tốt”, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Trên cơ sở toàn văn dự thảo Báo cáo đã được gửi trước đó và báo cáo tóm tắt được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung cơ bản, có tính chất cốt lõi, các kết quả đã đạt được, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, của Đảng bộ Học viện trong triển khai các mặt công tác năm 2023; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của kết quả, hạn chế và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chúc mừng những thành tích nổi bật trong năm 2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, Học viện đã xây dựng văn hoá trường Đảng, tạo dựng một môi trường văn hoá giàu tính Đảng, có vai trò to lớn trong công tác “huấn luyện” đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và cả hệ thống chính trị. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

  Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo tổng kết được trình bày tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị trong năm 2024 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy truyền thống, bản sắc Trường Đảng Trung ương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống Học viện; quan tâm công tác nhân sự và văn kiện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV;…

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho Ban Công tác Đảng - Đoàn thể

  Phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên Học viện trong năm qua.

  Đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị tổng kết có nhiều đổi mới, video tổng kết đã phản ánh toàn diện các mặt công tác một cách hấp dẫn, rành mạch, dễ thấy và thực chất, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2023 là năm đánh giá giữa kỳ của nhiệm kỳ Đại hội, Học viện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai nên các mặt công tác của Học viện trong năm 2023 đồng bộ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kế hoạch, mục tiêu đề ra. 

  Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trên tinh thần quản lý hệ thống, không chỉ trong hệ thống Học viện mà mở rộng theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện và trở thành giá trị truyền thống của Học viện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời kỳ mới. 

  Trong đó, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện yêu cầu cần chú trọng tính trọng tâm trọng điểm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập trung hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng chức danh, cập nhật kiến thức đối với chức danh ủy viên Trung ương (bao gồm cả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào) bảo đảm tính khoa học, hiện đại, hệ thống, liên thông, chuyên sâu và phát triển.

  Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng tính ứng dụng, ý nghĩa thực tiễn của công trình nghiên cứu, trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện và cung cấp luận cứ cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết là phục vụ xây dựng một số nội dung Văn kiện Đại hội XIV mà Học viện được giao nhiệm vụ.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc và PGS,TS Dương Trung Ý trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm và GS,TS Lê Văn Lợi trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023

  Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng nhằm hiện thực hóa tinh thần Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh phải đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng đối với các thế hệ, đặc biệt thế hệ trẻ; chỉ đạo đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Tiếp tục Chỉ đạo biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Học viện bám sát các nhiệm kỳ gắn liền với lịch sử phát triển 75 năm truyền thống Học viện.

  Kế thừa tinh thần và những kết quả đã đạt được của năm 2023, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với việc triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ đã được thể hiện trong chương trình toàn khóa năm 2024 và các yêu cầu mới, cùng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, Học viện sẽ tiếp tục gặt hái những thành tích mới, xứng đáng là trường Đảng cao cấp, là nơi quy tụ những tinh hoa, cán bộ cấp chiến lược, tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của nhân dân, các đảng bộ ở Trung ương và địa phương.

  Tại Hội nghị, nhiều đảng bộ, chi bộ và đảng viên đã được trao tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

  Với những kết quả nổi bật đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III được Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Giấy khen đạt danh hiệu “Tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực III.

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  (Dẫn theo hcma.vn và có chỉnh sửa, bổ sung)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611