Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023

  23/12/2023 10:00 PM


  (HCMA3)- Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/ĐU, ngày 11/12/2023 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/12/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023. Đồng chí Đoàn Triệu Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III dự và chủ trì hội nghị.

  Toàn cảnh hội nghị

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và Văn phòng Đảng ủy Học viện.

  Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Đính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III năm 2023. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã nghiêm túc tự kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân và một số kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số công tác khác.

  Trong năm 2023, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập thể và từng thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên có sự trao đổi, góp ý thẳng thắn đối với các lĩnh vực công tác mà từng đồng chí Uỷ viên được phân công phụ trách, luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ công tác lớn, trọng tâm đều được đưa ra thảo luận, thống nhất theo quy chế làm việc, bảo đảm khách quan, dân chủ; duy trì nề nếp, chế độ họp thường kỳ, đột xuất đúng theo quy chế làm việc.

  Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã tập trung kiểm điểm, phân tích làm rõ kết quả, nguyên nhân và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Đồng thời, đề ra phương hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. 

  Hội nghị đã tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ và tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện bảo đảm đúng quy định, yêu cầu đề ra. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị này Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, chi ủy và đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện năm 2023.

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  (Tin: Hồng Vinh; Ảnh: Viết Chinh)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611