Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

  20/06/2023 04:00 PM


  (HCMA3) - Thực hiện kế hoạch triển khai công tác Đảng năm 2023, sáng ngày 20/6/2023, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có:  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS Hà Văn Luyến, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện. Về phía Học viện Chính trị khu vực III có: PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Học viện.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

  PGS,TS Lê Văn Đính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

  Trình bày Dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, PGS,TS Lê Văn Đính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác Đảng của Học viện Chính trị khu vực III đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cơ sở bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 02 nghị quyết, 02 chương trình, 04 kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm...); tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Học viện được nâng cao; đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người Đảng viên trường Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác đảng khối học viên được chú trọng và triển khai hiệu quả...

  Để đạt được những kết quả nêu trên, Dự thảo Báo cáo Sơ kết khẳng định: Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III luôn nhận được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cùng các chi ủy, chi bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc luôn đoàn kết, thống nhất, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các chủ trương đúng đắn và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác; sự phối hợp hiệu quả giữa chi bộ, đơn vị chức năng, các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, các tổ chức đảng, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đảng viên, cán bộ, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

  Trên cơ sở các kết quả đạt được và một số hạn chế cần khắc phục, công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023 của Học viện sẽ tiếp tục triển khai trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là các nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng và lãnh đạo các đoàn thể.

  Các đại biểu dự Hội nghị thảo luận, trao đổi, phát biểu ý kiến

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tiếp tiếp hoàn thiện nội dung bản Dự thảo Báo cáo. Các ý kiến đều đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm cũng như nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời, tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, các chi ủy, chi bộ sẽ phát huy tốt những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm các mặt công tác vừa qua và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Phát biểu, chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá cao Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể. Ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm khẳng định: Dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 đã cho thấy Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III triển khai các mặt công tác Đảng đúng với quy định của Trung ương Đảng và các quy định của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh… Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí lưu ý Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III cần chú trọng một số nội dung: Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng quản lý học viên, đổi mới công tác giảng dạy; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng các chức danh theo quy định của Đảng và Nhà nước; quan tâm nhiều hơn đối với công tác trường chính trị ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo hướng: Hỗ trợ và giúp các trường chính trị trên địa bàn sớm đạt tiêu chí Trường chính trị Chuẩn theo quy định của Ban Bí thư.

  Thay mặt Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III, PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo PGS,TS Đoàn Triệu Long: Trong thời gian tới, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III sẽ tiếp tục lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; giữ vững sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời nâng cao quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. PGS,TS Đoàn Triệu Long tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, tập thể Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  (Sỹ Bùi thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611