Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Công văn khai phiếu đảng viên

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên các đơn vị trực thuộc Học viện hằng năm

Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 2230
  • Tháng hiện tại: 7184
  • Tổng lượt truy cập: 30429
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611