Thư mời Quảng cáo

  08/03/2018 10:38 AM


  Thư mời Quảng cáo

      Đà Nẵng, ngày 14  tháng 12 năm 2011 
   
  Kính gửi:
   
  Tạp chí Sinh hoạt lý luận được thành lập ngày 29/12/1992 theo Giấy phép xuất bản số 422/BC-GPBC của Bộ Văn hóa - thông tin và được cấp lại GP số 171/GP-BVHTT ngày 15/11/2006. Trong suốt hai mươi năm hoạt động, Tạp chí Sinh hoạt lý luận vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba - đánh dấu thành quả suốt hai mươi năm nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức.
  Tạp chí Sinh hoạt lý luận nằm trong hệ thống Tạp chí Lý luận Chính trị của Đảng, trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Là Tạp chí Quốc gia duy nhất ở miền Trung - Tây Nguyên đăng tải nhiều công trình khoa học có chất lượng cao góp phần tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến những kinh nghiệm thực tiễn và những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội bức xúc của khu vực và đất nước, mở rộng tầm nhìn ra nước ngoài...
  Tạp chí Sinh hoạt lý luận phát hành định kỳ hai tháng một số, chính vì thế, Tạp chí luôn được các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể cũng như các đơn vị doanh nghiệp quan tâm đặt mua dài hạn từ nhiều năm nay.
  Để ấn phẩm của Tạp chí thêm phần sinh động và gắn với nhu cầu cuộc sống, Ban Biên tập Tạp chí Sinh hoạt lý luận rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ quan – đơn vị trong việc quảng cáo, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hoạt động và thành tích… của Quý cơ quan – đơn vị trên Tạp chí. Chúng tôi coi đây vừa là sự cộng tác nhiệt thành vừa là sự động viên khích lệ của quý vị đến Tạp chí trên con đường Hội nhập và Phát triển.
  Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt thành của Quý cơ quan – đơn vị!
  Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý cơ quan – đơn vị Thành công, Phát triển!

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:29
  • Hôm nay: 265
  • Tháng hiện tại: 29611
  • Tổng lượt truy cập: 97746
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611