Thông báo về việc cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học

Quyết định về việc Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo về việc kê khai và nộp sản phẩm công trình khoa học công bố quốc tế

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học: Phát triển văn hóa, xã hội ở miền Trung trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Kế hoạch tổ chức hội thảo: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Lịch sử và hiện đại

Thông báo triển khai hội thảo: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - 40 năm nhìn lại

Mẫu kê khai các công trình nghiên cứu khoa học năm 2014

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:18
  • Hôm nay: 245
  • Tháng hiện tại: 18707
  • Tổng lượt truy cập: 142348
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110