Hội thảo - Tọa đàm trong năm 2008

  08/03/2018 05:35 PM


  I. HỘI THẢO

   

  1. Chủ đề: “Phát triển kinh tế biển, đảo các tỉnh Duyên hải miền Trung”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

   

  2. Chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong những năm đổi mới”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

   

  3. Chủ đề: “Tác động của hành lang kinh tế Đông - Tây đối với vị thế địa chiến lược của Việt Nam và khu vực”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

   

  4. Chủ đề: “Kỷ niệm 190 năm ngày sinh của C.Mác”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

   

  5. Chủ đề: “Kỷ niệm 160 năm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

  II. TỌA ĐÀM

   

  1. Chủ đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo ở Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III”

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

   

  2. Chủ đề: “Vận dụng quan điểm mới của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Tôn giáo, Tín ngưỡng hiện nay”

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

   

  3. Chủ đề: “Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng-những vấn đề đặt ra”

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

   

  4. Chủ đề: “Công tác thi đua khen thưởng qua thực tế ở Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III”

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

   

  5. Chủ đề: “Vận dụng văn kiện Đại hội X và Nghị quyết TW4(Khóa X) vào việc nghiên cứu giảng dạy bộ môn Quan hệ quốc tế ở Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III”

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

   

  6. Chủ đề: “Vận dụng nghị quyết TW6 khóa X vào giảng dạy chuyên đề”Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân””

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 569
  • Tháng hiện tại: 6087
  • Tổng lượt truy cập: 108893
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110