Hội thảo - Tọa đàm trong năm 2007

  08/03/2018 05:35 PM


  I. HỘI THẢO

   

  1. Chủ đề: “Cách mạng Tháng Mười và Thời đại ngày nay”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

   

  2. Chủ đề: “Phong trào Duy tân và sự chuyển biến văn hóa Việt nam những năm đầu thế kỷ XX”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

   

  3. Chủ đề: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên hiện nay-thực trạng và giải pháp”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

   

  4. Chủ đề: “Kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

   

  5. Chủ đề: “Tôn giáo và sự đổi mới chính sách Tôn giáo ở Việt nam trong những năm gần đây”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

   

  6. Chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”

  - Nội dung hội thảo: xem chi tiết

  II. TỌA ĐÀM

   

  1. Chủ đề: “Chính trị học và luật học với sự nghiệp cải cách hệ thống chính trị và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

   

  2. Chủ đề: “Bản chất giai cấp công nhân của Đảng dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội X”

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

   

  3. Chủ đề: “Giá trị tác phẩm “Đời sống mới“ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong thực tiển giảng dạy và nghiên cứu”

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

   

  4. Chủ đề: “Vấn đề và kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng”

  - Nội dung tọa đàm: xem chi tiết

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:16
  • Hôm nay: 574
  • Tháng hiện tại: 6092
  • Tổng lượt truy cập: 108898
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110