Hội thảo khoa học: “Công tác luân chuyển cán bộ ở miền Trung, Tây Nguyên: Thực trạng và vấn đề đặt ra”

  19/08/2023 09:30 PM


  (HCMA3) - Sáng ngày 18/8/2023, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Công tác luân chuyển cán bộ ở miền Trung, Tây Nguyên: Thực trạng và vấn đề đặt ra”. PGS,TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện và TS Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị khu vực III đồng chủ trì Hội thảo.

  Tham dự Hội thảo, về phía Học viện có: các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; thành viên Hội đồng Khoa học; lãnh đạo, giảng viên, nghiên cứu viên các đơn vị giảng dạy; chuyên viên các đơn vị: Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban Tổ chức - Cán bộ, Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Về phía đại biểu, khách mời có: đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung, Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên; các học giả, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý đến từ các cơ quan nghiên cứu, trường đại học ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên;...

  Ban Chủ trì Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh, công tác cán bộ có nhiều khâu, trong đó, luân chuyển đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là cần đánh giá đúng thực trạng, nhận diện đúng những vấn đề đang đặt ra và đề xuất giải pháp nhằm đổi mới công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới.

  Từ khi Bộ Chính trị ban hành quy định và kết luận về luân chuyển cán bộ, công tác này ở các đảng bộ tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày càng đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra: Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; quan tâm tạo điều kiện, thường xuyên theo dõi, kiểm tra cán bộ luân chuyển trong thực hiện nhiệm vụ. Việc lựa chọn địa bàn, chức danh và chuẩn bị nhân sự luân chuyển đã gắn kết với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tình hình đội ngũ cán bộ và có sự phối hợp hiệu quả giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhất là, đã quan tâm giải quyết mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, địa bàn phức tạp, góp phần khắc phục dần tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác sử dụng cán bộ. Các cấp ủy đã đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, cấp trưởng một số ngành không là người địa phương…Do đó, hầu hết cán bộ luân chuyển có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, uy tín, chấp hành đúng sự phân công, bố trí công tác; nhiều cán bộ sau thời gian luân chuyển đã trưởng thành toàn diện hơn, góp phần cụ thể vào kết quả, thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Tuy nhiên, trên bình diện chung, công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa bám sát các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về công tác luân chuyển cán bộ; việc luân chuyển chưa đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị; một số nơi còn biểu hiện cục bộ,khép kín, chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ luân chuyển giữa các khối đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, giữa các cơ quan, đơn vị với cơ sở chưa cân đối, hài hòa; diện luân chuyển từ cấp dưới lên cấp trên còn ít. Một số cán bộ thuộc diện luân chuyển có biểu hiện nể nang, “dĩ hòa vi quý”, ngại va chạm, thiếu quyết liệt, chưa thực sự tâm huyết, nỗ lực, phấn đấu để khẳng định năng lực bản thân và đóng góp thiết thực, hiệu quả cho nơi đến công tác.

  Với những kết quả đạt được và hạn chế nêu trên, cần thiết phải có sự trao đổi, thảo luận khách quan, khoa học của đội ngũ cán bộ Học viện Chính trị khu vực III cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu và hoạt động thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

  PGS,TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau với 24 tham luận gửi đến. Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ trì, các tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề như: Quan điểm, quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác luân chuyển cán bộ hiện nay; Cơ chế luân chuyển cán bộ và một số vấn đề đặt ra; Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không là người địa phương tại các Đảng bộ tỉnh/thành phố miền Trung, Tây Nguyên và vấn đề đặt ra; Công tác luân chuyển cán bộ của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay - Thực trạng và giải pháp; Công tác luân chuyển cán bộ của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Thực trạng và giải pháp; Công tác luân chuyển cán bộ của Đảng bộ tỉnh Kon Tum hiện nay - Thực trạng và giải pháp; Thực trạng công tác luân chuyển cán bộ của Đảng bộ tỉnh Gia Lai hiện nay và giải pháp;…

  Toàn cảnh Hội thảo

  Tổng kết Hội thảo, TS Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng đánh giá cao nội dung các bài tham luận và các ý kiến phát biểu đầy tinh thần trách nhiệm với hàm lượng khoa học cao của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học nhằm thảo luận, trao đổi thẳng thắn và đưa ra các đánh giá, nhận định khách quan, khoa học, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề do Ban Tổ chức yêu cầu. Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở dữ liệu cần thiết, có giá trị để cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị khu vực III và các đại biểu tham dự tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đóng góp nhiều hơn nữa đối với công tác xây dựng các đảng bộ trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên trong sạch, vững mạnh.

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

                (Duy Hoà thực hiện)

   

   

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611