Hội thảo khoa học: “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn hiện nay”

  04/07/2023 02:57 PM


  (HCMA3) - Sáng ngày 03/7/2023, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề: “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham dự và chỉ đạo Hội thảo.

  Ban Chủ trì Hội thảo

  Ban Chủ trì Hội thảo gồm có: GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III; PGS,TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; và PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.

  Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo, quản lý đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Ban Tuyên giáo và Trường Chính trị các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại học Đông Á,…

  Phát biểu chào mừng, PGS,TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III đã bày tỏ sự vui mừng và chào đón các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các thầy cô giáo đã đến tham dự Hội thảo; đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng các chuyên gia, nhà khoa học sẽ trao đổi, thảo luận một cách cởi mở, thẳng thắn, góp phần tạo nên thành công của Hội thảo.

  PGS,TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo 35

  Học viện Chính trị khu vực III phát biểu chào mừng Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Hội thảo hôm nay với chủ đề “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn hiện nay” là nhằm đánh giá kết quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua; rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

  GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban Thường trực

  Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Báo cáo đề dẫn nhấn mạnh, những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu từng bước rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Trong Thông điệp Liên bang năm 2005, Tổng thống Nga V.Putin gọi đây là “một chấn động chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ XX”. Kể từ sau sự kiện đó đến nay đã hơn 30 năm, các thế lực thù địch vẫn luôn vin vào cớ đó để ra sức xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, rất cần có những nghiên cứu, trao đổi chuyên sâu nhằm nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; từ đó đưa ra các giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác có hiệu quả hơn với những hoạt động chống phá này, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng.

  Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Với 48 tham luận gửi đến Hội thảo đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: Nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Bàn luận về bản chất của chủ nghĩa tư bản trong thời đại ngày nay và luận chứng về tính tất yếu của việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; Phân tích, đánh giá thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Trao đổi, thảo luận về những giải pháp tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay nhằm cung cấp những luận cứ giàu tính thực tiễn để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Hội thảo được chia làm hai phiên: Tại phiên thứ nhất, dưới sự điều hành của Ban Chủ trì, các tham luận cùng một số ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề như: Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

  Toàn cảnh phiên thứ nhất của Hội thảo

  Toàn cảnh phiên thứ hai của Hội thảo (trao đổi bàn tròn)

  Phiên thứ hai của Hội thảo được tổ chức theo hình thức trao đổi, thảo luận bàn tròn giữa đại diện Ban Tổ chức Hội thảo và các đại biểu khách mời, đã tập trung làm rõ các vấn đề như: Thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số cơ quan, đơn vị, địa phương; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vấn đề “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” ở Việt Nam hiện nay.

   PGS,TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo 35

  Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tổng kết Hội thảo

  Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS,TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III đã đánh giá cao các bài tham luận, các ý kiến phát biểu đầy tinh thần trách nhiệm với hàm lượng khoa học cao của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học nhằm thảo luận, trao đổi thẳng thắn và đưa ra các đánh giá, nhận định khách quan, khoa học, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề do Ban Tổ chức yêu cầu. Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng nội dung, phương thức, hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

  PGS,TS Đoàn Triệu Long cho rằng, Hội thảo đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra, qua đó góp phần gợi mở, nhận thức đúng về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn hiện nay; củng cố niềm tin, kích hoạt ý thức có khát vọng, đánh thức sự chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên tự giác tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết quả của Hội thảo hôm nay sẽ có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

  Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

  BBT Cổng TTĐT

                (Duy Hoà thực hiện)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611