Tọa đàm khoa học: “Nhận thức và vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên hiện nay”

  26/06/2023 03:30 PM


  (HCMA3) - Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2023,  ngày 23/6/2023, Khoa Triết học - Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nhận thức và vận dụng học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên hiện nay”.

  Đến dự buổi Toạ đàm có: PGS,TS Phạm Đức Kiên, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; các nhà khoa học ban Triết - Văn hóa của Học viện và toàn thể giảng viên khoa Triết học. Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng Khoa Triết học, chủ trì tọa đàm.

          

  Cùng với báo cáo đề dẫn, các tham luận cũng như các ý kiến thảo luận tập trung bàn sâu về các vấn đề liên quan đến việc nhận thức và vận dụng sáng tạo các nội dung cơ bản của Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Các tham luận và các ý kiến thảo luận cũng chỉ rõ các đặc trưng của quá trình phát triển đa dạng, nhiều trình độ ở miền Trung - Tây Nguyên, từ đó chỉ ra tính tất yếu vận dụng sáng tạo các nguyên lý, các quy luật của Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào công tác lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong vùng.

  Sau khi nghe các tham luận, các ý kiến thảo luận hết sức sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần khoa học cao của các nhà khoa học, của đại diện cơ quan quản lý, Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến đã tổng kết tọa đàm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu quán triệt các nội dung tọa đàm, nhất là các vấn đề thực tiễn đặc thù của khu vực vào việc giảng dạy và nghiên cứu bộ môn Triết học Mác - Lênin nói chung, Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội nói riêng ở Học viện Chính trị khu vực III, giúp học viên nâng cao nhận thức, thái độ tích cực và năng lực vận dụng sáng tạo học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội vào công tác lãnh đạo, quản lý ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

    (Thực hiện: ThS Phan Văn Thám, Khoa Triết học)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611