Tọa đàm khoa học: “Tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đối với vị thế của đất nước hiện nay”

  10/11/2020 10:13 AM


  Thực hiện Quyết định 1707-QĐ/HVCTKV III về việc tổ chức Tọa đàm khoa học, chiều ngày 06/11/2020, Khoa Lịch sử Đảng tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đối với vị thế của đất nước hiện nay”.

  Thực hiện Quyết định 1707-QĐ/HVCTKV III về việc tổ chức Tọa đàm khoa học, chiều ngày 06/11/2020, Khoa Lịch sử Đảng tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đối với vị thế của đất nước hiện nay”.

  Về dự Tọa đàm khoa học có TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo và giảng viên Khoa Lịch sử Đảng; các tác giả có bài viết. TS Trần Tăng Khởi, Trưởng khoa Lịch sử Đảng chủ trì Tọa đàm.

  Toàn cảnh Tọa đàm khoa học

  Phát biểu đề dẫn của TS Trần Tăng Khởi, Trưởng khoa Lịch sử Đảng và các báo cáo tham luận cùng với nhiều ý kiến trao đổi của các thành viên tham dự đã tập trung làm rõ các vấn đề như sau: Đổi mới năm 1986 -  sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội VI (12/1986) với đổi mới chính sách kinh tế và ý nghĩa đối với chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; Đại hội VI với đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và ý nghĩa đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay; Đại hội VI với đổi mới vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước và ý nghĩa đối với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta hiện nay; Đại hội VI với đổi mới chính sách xã hội và ý nghĩa đối với thực hiện chính sách xã hội ở nước ta hiện nay; Đại hội VI với đổi mới chính sách đối ngoại và ý nghĩa với công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

  Tổng kết Tọa đàm, TS Trần Tăng Khởi cho rằng, sự nghiệp đổi mới năm 1986 ở nước ta là do xuất phát từ những nguyên nhân bên trong và sự tác động khách quan của tình hình thế giới, nhưng việc lựa chọn con đường - mô hình đổi mới ở nước ta không phải là sự rập khuôn của một nước nào đó, mà là kết quả hoàn toàn mang dấu ấn của nhân tố chủ quan - đó là sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kết quả của trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng ta. Đại hội VI có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội và mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. Đại hội đại biểu VI đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, ngoại giao… Đặc biệt, những thành tựu đạt được trong gần 35 năm qua như Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh giá “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới” cho phép chúng ta có đủ cơ sở để khẳng định rằng: Đổi mới toàn diện năm 1986 ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, hợp lòng dân và đó là sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   BBT Website

  (Nguồn: Khoa Lịch sử Đảng)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:18
  • Hôm nay: 173
  • Tháng hiện tại: 25341
  • Tổng lượt truy cập: 103601
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611