Hội thảo khoa học: “Hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách ở vùng Trung bộ”

  05/11/2020 01:36 PM


  Sáng ngày 03/11/2020, Học viện Chính trị khu vực III chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học xã hội Vùng Trung bộ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách ở vùng Trung bộ”. Hội thảo được tổ chức 2 phiên: Phiên thứ nhất: PGS,TS Hồ Việt Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Trung bộ và TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III chủ trì; Phiên thứ hai: TS Hoàng Hồng Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Trung bộ và TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III chủ trì.

  Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý đến từ các ban, ngành của thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực III, Viện Khoa học xã hội Vùng Trung bộ.

  PGS,TS Hồ Việt Hạnh báo cáo đề dẫn hội thảo

  Phát biểu đề dẫn, PGS,TS Hồ Việt Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Trung bộ nhấn mạnh: hệ thống chính trị cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện chính sách tại các địa phương cấp cơ sở, trong đó có có bốn nhóm vai trò chủ yếu:

  Thứ nhất, Hệ thống chính trị cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân trên địa bàn, làm cho người dân hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và từ đó có ý thức tự giác thực hiện.

  Thứ hai, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước: Hệ thống chính trị cơ sở có trách nhiệm tham gia, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, của huyện. Đồng thời, hệ thống chính trị cơ sở có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở, tổ chức thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Thứ ba, Tổng kết thực tiễn và kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề đặt ra trong thực thi chính sách để kịp thời có những điều chỉnh, bổ sung và đảm bảo hiệu quả cao trong thực hiện chính sách.

  Thứ tư, rèn luyện, phát huy phẩm chất và năng lực của cán bộ; đồng thời cung cấp nguồn cán bộ đã được trải nghiệm qua thực tiễn cho hệ thống chính trị cấp trên.

  Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các nhà khoa học với 33 tham luận được gửi đến với 2 nhóm nội dung: 1. Những vấn đề  lý luận về hệ thống chính trị cơ sở; 2. Thực tiễn vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện chính sách ở vùng Trung bộ.

  Dưới sự điều hành của Ban Chủ trì, các tham luận cùng các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã làm sáng tỏ các vấn đề như: Đặc điểm, vị trí, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở ở nước ta hiện nay; Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện một số chính sách (chính sách phát triển du lịch Quảng Nam; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; chính sách bình đẳng giới tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng); Vai trò của Đoàn thanh niên trong thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ nhằm nâng cao tính hiệu quả của việc thực hiện chính sách; Tăng cường giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở ở vùng Trung bộ trong thực hiện chính sách. Các tham luận cùng một số ý kiến trao đổi đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề Hội thảo đặt ra. Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học trao đổi và cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước, cho chính quyền địa phương nhìn nhận, đánh giá hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện các chính sách ở vùng Trung bộ.

  PGS,TS Lê Văn Đính trình bày tham luận

  BTT Wesite

  (Minh An thực hiện)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:13
  • Hôm nay: 184
  • Tháng hiện tại: 25352
  • Tổng lượt truy cập: 103612
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611