Công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị khu vực III giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng cho giai đoạn 2020 - 2025

  22/05/2020 10:26 AM


  Công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị khu vực III (Học viện III) giai đoạn 2015 - 2020 gắn liền với những nỗ lực của cả nước, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát huy những ưu thế, thuận lợi, khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XII và chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

   

  1. Khái quát về công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua

  Giai đoạn 2015-2020, Học viện III đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc. Các đơn vị và cá nhân thuộc Học viện đã quan tâm hơn đến các phong trào thi đua do Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện phát động; từng cá nhân xác định được rằng tham gia phong trào thi đua không vì lợi ích riêng của bản thân mà còn đóng góp vào thành tích chung của tập thể, đơn vị. Trong giai đoạn này, công tác thi đua nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình, thiết thực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động nên việc đăng ký tham gia phong trào thi đua đã từng bước giảm được tính hình thức, tăng dần tính cạnh tranh đối với từng cá nhân, đơn vị. Nhờ đó, đã thúc đẩy, động viên được sự tham gia rộng rãi, nhiệt tình của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, tạo nên khí thế và kết quả thi đua mới rất đáng ghi nhận. Trong 5 năm qua, có 73 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 129 cá nhân được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cấp Học viện. Trong 5 năm qua, Học viện III nhiều năm liền được tặng Cờ thi đua cấp Bộ (2015, 2018 và 2019), là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các Học viện trực thuộc. Trong đó, năm 2018 Học viện III được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Các phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, số lượng cá nhân là người lao động trực tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Học viện mỗi năm một tăng. Kết quả của phong trào thi đua thực sự là động lực tích cực thúc đẩy các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hằng năm.

  Công tác thi đua, công tác khen thưởng của Học viện III trong 5 năm qua đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, hướng dẫn thực hiện của cấp trên. Môi trường thi đua của Học viện ngày càng lành mạnh, công bằng đối với từng tập thể, cá nhân tham gia, đã tạo tiền đề để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng tiệm cận mục tiêu “Khen trúng, thưởng xứng”, tạo thêm sự tin tưởng, phấn khởi của mọi đối tượng tham gia phong trào thi đua. Các hình thức biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến được thực hiện đúng quy trình, từ đó đã tạo sức lan toả ngày càng sâu rộng. Đồng thời, việc đề nghị và xét tặng thưởng các danh hiệu kịp thời, đúng với đóng góp đã góp phần động viên tinh thần lao động của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

    Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện, Học viện III vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen của Giám đốc cho 25 tập thể và 40 cá nhân đạt thành tích theo phong trào thi đua.   

  Chuẩn bị cho Hội nghị điển hình tiên tiến Học viện III lần thứ IV năm 2020 Hội đồng Thi đua, khen thưởng đã đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ Thi đua Học viện cho 04 tập thể; tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện cho 04 tập thể, 22 cá nhân tại Đại hội Thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V năm 2020.

  Nhìn tổng thể, công tác thi đua, khen thưởng của Học viện III trong 5 năm qua đã có những bước tiến rất đáng ghi nhận về kết quả đạt được, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng yếu của đơn vị. Bước tiến đó trước tiên là kết quả của những phong trào thi đua tự giác, nhiệt tình của toàn thể cán bộ, viên chức , người lao động; là sự đổi mới của quy chế và cách tổ chức thực hiện; là kết quả của công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và bình xét của đơn vị trong thời gian qua.

  Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập mà trong thời gian đến phải được khắc phục kịp thời như: một số đơn vị, cá nhân vẫn còn thiếu nhiệt tình với phong trào thi đua, khen thưởng; một số hoạt động thi đua vẫn còn nặng tính hình thức, thời vụ; còn những trường hợp bình xét khen thưởng chưa đúng thực chất do cả nể; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thành tích thi đua, bình xét khen thưởng chưa thật nghiêm minh...

          2. Một số định hướng chủ yếu cho giai đoạn 2020-2025

  Để đạt kết quả cao hơn trong phong trào thi đua trong 5 năm tiếp theo cần thực hiện tốt một số định hướng chủ yếu sau:

  - Thứ nhất, các đơn vị cần xác định rõ mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm, coi thi đua là biện pháp để quản lý các mặt hoạt động của đơn vị. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ công chức, viên chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  - Thứ hai, mỗi cá nhân, đơn vị gắn kết các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để đổi mới, đa dạng hóa các nội dung tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi, đối tượng cụ thể của đơn vị.

  - Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức tổ chức thi đua; xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt. Chú trọng phát động các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những khó khăn, những mặt yếu kém của đơn vị.

   - Thứ tư, xây dựng và bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị thông qua từng lĩnh vực công tác, tập trung vào các hoạt động dạy và học, phục vụ dạy và học; công tác Đảng và đoàn thể; tấm gương đấu tranh chống tiêu cực, trách nhiệm cao trong công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác...

  - Thứ năm, tăng cường vai trò quản lý về công tác thi đua, khen thưởng; bố trí đội ngũ viên chức có năng lực, trình độ phù hợp đáp ứng với yêu cầu. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng để tham mưu tốt hơn cho Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Học viện thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền trong giai đoạn mới./.        

  BBT Website

  (TS Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 1011
  • Tháng hiện tại: 42673
  • Tổng lượt truy cập: 141077
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611