Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”

  15/05/2020 02:31 PM


  Sáng 15/5/2020, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”.

   

  Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực III. Chủ trì hội thảo: PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện; TS Trần Tăng Khởi - Trưởng khoa Khoa Lịch sử Đảng và TS Nguyễn Mậu Linh - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  (Ảnh: PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện

  trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo)

  Phát biểu đề dẫn, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa khẳng định, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học hôm nay là một hoạt động thiết thực, rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; với mục đích thể hiện sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục khẳng định những “cống hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Với ý nghĩ lớn lao đó, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa thay mặt Ban Chủ trì đề nghị các nhà khoa học tập trung phân tích, làm rõ hơn nữa, phát hiện thêm những nhận thức mới, bổ sung những cứ liệu mới để khẳng định những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, theo ba nhóm vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Thứ ba, hội thảo không chỉ tôn vinh nhân cách vĩ đại, khẳng định giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh để bảo vệ tài sản tinh thần quý giá đó mà còn đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  (Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo)

  Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các nhà khoa học trong Học viện với 44 tham luận được gửi đến với 19 nhóm nội dung: 1) Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 2) Hồ Chí Minh với việc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; 3) Hồ Chí Minh với việc giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong cách mạng dân tộc dân chủ; 4) Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng, an ninh; 5) Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước cộng hòa dân chủ và hệ thống chính trị ở Việt Nam; 6) Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc xác định đường lối và phương pháp cách mạng; 7) Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 8) Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; 9) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; 10) Hồ Chí Minh với công tác lý luận của Đảng và những yêu cầu đặt ra hiện nay; 11) Hồ Chí Minh với việc xây dựng đạo đức cách mạng và những vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay; 12) Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, đào tạo; 13) Hồ Chí Minh với xây dựng nền văn hóa và phát huy nhân tố con người; 14) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; 15) Hồ Chí Minh với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 16) Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; 17) Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay; 18) Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng và sự nghiệp của Hồ Chí Minh; 19) Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

  Dưới sự điều hành của Ban Chủ trì, các tham luận trình bày tại Hội thảo xung quanh vấn đề như: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; Nhận thức của Hồ Chí Minh về các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng, an ninh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng của Đảng nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay; Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Các tham luận cùng các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ các vấn đề do Ban Tổ chức yêu cầu.

  (Ảnh: TS Trần Tăng Khởi - Trưởng khoa Khoa Lịch sử Đảng kết luận Hội thảo)

  Kết luận Hội thảo, TS Trần Tăng Khởi - Trưởng khoa Khoa Lịch sử Đảng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bài tham luận, các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học với hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, góp phần vào việc tìm hiểu, nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, khẳng định, bảo vệ những tư tưởng đúng đắn, những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, sự nghiệp của Hồ Chí Minh; Nghiên cứu vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay; Nâng cao nhận thức cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Học viện Chính trị khu vực III.

  BBT Website

  (Tin: Duy Hoà & Ảnh: Duy Quang)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:26
  • Hôm nay: 1063
  • Tháng hiện tại: 42725
  • Tổng lượt truy cập: 141129
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611