Hội thảo khoa học: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản – giá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới

  23/05/2019 03:36 PM


  Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019, thực hiện Kế hoạch nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác- lênin về vấn đề xây dựng Đảng và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt nam trong bối cảnh mới", mã số KX.02.09/16-20 do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt, Ban chủ nhiệm đề tài phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới" tại Học viện Chính trị khu vực III.

  HỘI THẢO KHOA HỌC

  Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản – giá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới

   

  Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019, thực hiện Kế hoạch nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác- lênin về vấn đề xây dựng Đảng và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt nam trong bối cảnh mới", mã số KX.02.09/16-20 do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt, Ban chủ nhiệm đề tài phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới" tại Học viện Chính trị khu vực III.

  Hội thảo do PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đồng chủ trì.

  Toàn cảnh buổi hội thảo

  Tham dự hội thảo, về phía đề tài, gồm có: PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn – Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, chủ nhiệm đề tài; PGS, TS Lâm Quốc Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, phó chủ nhiệm đề tài; PGS,TS Trương Thị Thông- nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thành viên chính đề tài; PGS,TS Lê Kim Việt- nguyên phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ, thành viên chính đề tài

  Về phía Học viện Chính trị khu vực III, gồm có: các đồng chí trong Ban Giám đốc, một số nhà khoa học và lãnh đạo và giảng viên khoa Xây dựng Đảng.

  Dưới sự điều hành của Ban chủ trì, các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo đã tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:  Xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền phát triển kinh tế thị trường – bước phát triển học thuyết về xây dựng Đảng của V.I.Lênnin; Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương pháp dân vận – Giá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển và thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới; Đảng Cộng sản – Sản phẩm phản ánh sự trưởng thành về chính trị, tổ chức của lực lượng xã hội có sứ mệnh cải tạo thế giới; Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới; Những giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới; Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sảngiá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới; Những giá trị trong lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về vị trí, vai trò của nhân dân và công tác vận động nhân dân cần được khẳng định và phát triển trong giai đoạn hiện nay; Bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản trong tư tưởng của Mác, Ănghen và sự vận dụng, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  BBTWebsite

   (Tin: Trần Thị Minh An & ảnh: Duy Quang)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:25
  • Hôm nay: 119
  • Tháng hiện tại: 6354
  • Tổng lượt truy cập: 75364
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110