Hội nghị giao đề tài khoa học năm 2019

  15/01/2019 04:31 PM


  Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị giao đề tài khoa học cấp bộ, cấp cơ sở năm 2019.

  HỘI NGHỊ GIAO ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2019

   

  Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị giao đề tài khoa học cấp bộ, cấp cơ sở năm 2019.

  Thành phần tham dự: Ban Giám đốc, Thành viên Hội đồng Khoa học; Chủ nhiệm đề tài cấp bộ, cấp cơ sở năm 2019; chuyên viên Ban Quản lý khoa học; Đại diện lãnh đạo: Các khoa, Ban Kế hoạch - Tài chính. TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

  Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khoa học, ThS Trần Thị Minh An công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai 02 đề tài cấp bộ năm 2019 và Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III về việc triển khai 14 đề tài cấp cơ sở năm 2019.

  TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định triển khai thực hiện đề tài khoa học cho các chủ nhiệm đề tài

  Đại diện cho Ban Giám đốc, TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các chủ nhiệm đề tài cấp bộ, cấp cơ sở năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh các chủ nhiệm phải triển khai thực hiện đề tài theo đúng tiến độ, tập hợp lực lượng nghiên cứu có uy tín để nâng cao chất lượng đề tài, cố gắng nhiều đề tài có kết quả đánh giá xếp loại xuất sắc.

  ThS Trần Thị Minh An phổ biến một số nội dung về triển khai thực hiện đề tài theo Quy chế Quản lý hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính phổ biến một số thủ tục thanh quyết toán kinh phí đề tài theo quy định của Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  TS Nguyễn Văn Hào, thay mặt các chủ nhiệm đề tài năm 2019 phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ, cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nghiên cứu.

  BBT Website

  (Trần Thị Minh An thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 191
  • Tháng hiện tại: 5259
  • Tổng lượt truy cập: 214596
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110