Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị giao đề tài khoa học cấp bộ, cấp cơ sở năm 2019.

Sáng ngày 19/12/2018, trong chương trình hợp tác quốc tế thường niên, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Tọa đàm khoa học với Trung tâm giao lưu quốc tế, đào tạo cán bộ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, chủ đề: “Bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội – Kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc”

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018, ngày 25 tháng 11 năm 2018 tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức các hội đồng nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017 do Học viện Chính trị khu vực III chủ trì

Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường số 1 của Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ đồng tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề: "Văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung bộ".

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2018, sáng ngày 28/10/2018, khoa Chính trị học đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Hoàn thiện nội dung và bố cục môn Chính trị học trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị hiện nay". Tham dự buổi tọa đàm có PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; lãnh đạo và giảng viên khoa Chính trị học. Buổi tọa đàm do PGS,TS Lê Văn Đính, Trưởng khoa Chính trị học chủ trì.

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2018, chiều ngày 25/10/2018, khoa Xây dựng Đảng tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng hiện nay”

Thực hiện tiến độ của đề tài KX.04.21/16-20, sáng ngày 12/10/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức hội thảo khoa học: “Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc và quan điểm, giải pháp định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường và nội nhập quốc tế”

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:73
  • Hôm nay: 146
  • Tháng hiện tại: 3249
  • Tổng lượt truy cập: 45123
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110