Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2021, sáng ngày 26/8/2021, khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, sáng ngày 30/6/2021, Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa”.

Chiều 29/6/2021, Khoa Kinh tế Chính trị - Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Những điểm mới về phát triển kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. TS Võ Văn Lợi, Trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị khu vực III chủ trì buổi tọa đàm.

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2021, chiều ngày 24/6/2021, khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Vận dụng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chiều ngày 18/6/2021, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “110 năm ngày Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2021) - con đường cách mạng độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam”.

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2021, chiều ngày 17/6/2021, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “Vận dụng, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Ngày 16/6/2021, Học viện Chính trị khu vực III tham dự trực tuyến Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2021, chiều ngày 15/6/2021, khoa Nhà nước và Pháp luật tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “Vận dụng các quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII vào giảng dạy môn học Nhà nước và Pháp luật, chương trình cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị khu vực III”.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 1201
  • Tháng hiện tại: 51451
  • Tổng lượt truy cập: 410014
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611