Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2006

  08/03/2018 05:22 PM


  DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC THỰC HIỆN NĂM 2006

  I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

   

  1. Đề tài: Khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung.

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thanh Phương

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2006

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  2. Đề tài: Tác động của nhân tố chính trị đối với sự phát triển (Qua thực tiễn hai mươi năm đổi mới ở một số tỉnh duyên hải miền Trung).

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Hồ Tấn Sáng

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  3. Đề tài: Một số giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Quốc Tuấn

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

  II. ĐỀ TÀI CƠ SỞ

   

  1. Đề tài: Biến đổi việc làm và thu nhập của nhóm dân sau tái định cư ở thành phố Đà Nẵng

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Văn Thạch

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  2. Đề tài: Công tác phát triển Đảng viên trong thanh niên của các Đảng bộ phường ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay- thực trạng và giải pháp

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Văn Hào

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  3. Đề tài: Kinh tế . xã hội các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên những năm đầu thế kỷ XXI – Thực trạng và xu hướng phát triển

  - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Hảo

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  4. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả các loại hình hoạt động văn hóa du lịch ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Tuấn Anh

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  5. Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác phục vụ tham khảo trên cơ sở ứng dụng phần mềm “green stone” (hòn đá xanh) trong hoạt động thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Hữu Thọ

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  6. Phát triển cụm công nghiệp của tỉnh Quảng Nam- Thực trạng và giải pháp

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Hùng

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  7. Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Quảng Bình

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Trung Hưng

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  8. Đề tài: Phát triển làng nghề truyền thống ở tỉnh Quảng Nam – Thực trạng và giải pháp

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Hải

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  9. Đề tài: Thể chế chính trị và các hình thức chính thể của các nước trên thế giới hiện nay

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Thị Tâm

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  10. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ và việc vận dụng ở nước ta hiện nay

  - Chủ nhiệm đề tài: TS Trần Quốc Long

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  11. Đề tài: Văn hóa xét xử tại tòa án nhân dân ở thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Huy Hoàn

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  12. Đề tài: Vai trò của ý thức xã hội và việc giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa đối với cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Văn Trinh

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  13. Đề tài: Truyền thông đại chúng trong công tác lãnh đạo quản lý

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hồng Sơn

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  14. Đề tài: Thi đua, khen thưởng ở Học viện Chính trị Khu vực III – Thực trạng và giải pháp

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Tư

  - Đơn vị chủ trì:

  - Thời gian thực hiện: năm 2006

  - Kết quả nghiệm thu:

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:54
  • Hôm nay: 339
  • Tháng hiện tại: 5096
  • Tổng lượt truy cập: 85278
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110