Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

  29/12/2020 08:19 AM


  Chiều 25/12/2020, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì Hội nghị có PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện và PGS, TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện. Dự hội nghị có TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Trương Minh Dục, nguyên Phó Giám đốc Học viện. Tham dự Hội nghị có toàn thể thành viên Hội đồng Khoa học Học viện; Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên, nghiên cứu viên các khoa; chuyên viên, nghiên cứu viên các đơn vị: Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Quản lý đào tạo, Ban Thanh tra, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Trung tâm Thông tin khoa học, Trung tâm Nghiên cứu HS,TS,…

  PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa và PGS, TS Lê Văn Đính chủ trì Hội nghị

  Toàn cảnh Hội nghị

  Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do PGS, TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện trình bày tại Hội nghị chỉ rõ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Giám đốc và sự tư vấn kịp thời của Hội đồng Khoa học Học viện; sự quan tâm, ủng hộ của Ban Giám đốc và sự phối hợp công tác, tạo điều kiện của Vụ Quản lý khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện đã triển khai thành công các nhiệm vụ khoa học năm 2020 với 28 đề tài khoa học các cấp, gồm: 02 đề tài khoa học cấp quốc gia; 06 đề tài khoa học cấp bộ; 02 đề tài khoa học cấp tỉnh; 18 đề tài khoa học cấp cơ sở. Học viện đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác tổ chức 08 hội thảo khoa học. Học viện đã tổ chức 03 buổi báo cáo thông tin khoa học về các vấn đề lý luận và thực tiễn có tính thời sự. Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Học viện đã xuất bản hàng chục cuốn sách và hơn 200 bài đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia, các kỷ yếu hội thảo,… Năm 2020, Học viện cũng tiến hành nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học và thông tin tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác khoa học năm 2020; đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Học viện trong năm 2021.

  Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự. Các ý kiến đều nhất trí cao với bản dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2020 và khẳng định các nhiệm vụ khoa học của Học viện đã có những đóng góp thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện. Trao đổi tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung đề xuất, khuyến nghị một số giải pháp cần triển khai trong thời gian tới,…

  Tại Hội nghị, PGS, TS Trương Minh Dục, nguyên Phó Giám đốc Học viện đã chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp quốc gia cho Học viện.

  PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện nhận kết quả chuyển giao từ Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp quốc gia

  Hội nghị kết thúc chiều cùng ngày./. 

  BBT Website

  Tin: Duy Hòa; ảnh: Duy Quang

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:37
  • Hôm nay: 1381
  • Tháng hiện tại: 15907
  • Tổng lượt truy cập: 134405
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611