Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

  08/11/2023 08:30 PM


  (HCMA3) - Sáng ngày 7/11/2023, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Toàn cảnh hội nghị

  Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học đặc trách Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 và đồng chí Đào Đình Thạo, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Về phía Học viện Chính trị khu vực III, có PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Ban Chỉ đạo 35; Hội đồng khoa học; lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên; đại diện Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh; đại diện Ban Nữ công; Đội xung kích 35; Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

  GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Theo Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong 5 năm (2018 -2023), Học viện Chính trị khu vực III đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 28/02/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung ở 3 lĩnh vực chính: Nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền, giáo dục.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạọ 35 Học viện Chính trị khu vực III, trình bày Báo cáo sơ kết tại Hội nghị

  Về công tác nghiên cứu khoa học: Trong 5 năm, Học viện đã chủ trì, phối hợp tổ chức 67 hội thảo, tọa đàm khoa học liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai 103 đề tài khoa học các cấp, trong đó, có 34 đề tài phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều đề tài đã tập trung nghiên cứu tổng kết và đúc rút những vấn đề đặt ra trong việc triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị từ thực tiễn khu vực miền Trung - Tây Nguyên; nghiên cứu tổng kết thực tiễn các vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên, về bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền biển, đảo đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

  Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trong 5 năm triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được chú trọng theo hướng đẩy mạnh việc tích hợp, lồng ghép nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong từng bài giảng, giáo án, hoạt động kiểm tra, đánh giá và hoạt động giảng dạy trên lớp; tăng cường dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung ngân hàng đề thi các môn học… Từ năm 2020 đến nay, Học viện đã cử 67 cán bộ, giảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội và tại Học viện Chính trị khu vực III.

  Về công tác tuyên truyền, giáo dục: Các Chi bộ, đơn vị, đoàn thể của Học viện đã tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ban Chỉ đạo 35 Học viện chú trọng triển khai xây dựng các tuyến bài phục vụ công tác tuyên truyền. Trong 5 năm qua, toàn Học viện đã có 384 bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên các tạp chí khoa học; gần 300 bài viết được đăng tải trên website Thịnh vượng Việt Nam; Tạp chí Sinh hoạt lý luận đã đăng tải hơn 228 bài trên 03 chuyên mục: “Nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống”, “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; Cổng thông tin điện tử Học viện đăng tải hàng trăm bài viết trong các chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội”, “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”… Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các tài khoản facebook, fanpage “Những ngọn lửa nhỏ”, “Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực III” duy trì việc đăng bài và tương tác, chia sẻ những thông tin tích cực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Trung tâm Thông tin khoa học của Học viện phát hành tập tài liệu tập hợp các chuyên đề, bài viết về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiến hành cấp phát bản tin tham khảo đặc biệt (hàng ngày và hàng tháng) để dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền.

  Đặc biệt, hưởng ứng và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Học viện Chính trị khu vực III không chỉ phát động rộng rãi trong toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên, mà còn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ, bài bản, đạt được nhiều kết quả cao: Năm 2021: Học viện có 134 bài tham gia dự thi và đạt giải tập thể xuất sắc, 02 giải C; 01 khuyến khích; 01 giải triển vọng; Năm 2022: Có 183 bài dự thi và đạt 04 giải B; 04 giải Khuyến khích; Năm 2023: Chọn lựa 182 gửi đi dự thi, đạt 01 giải B; 01 giải C và 01 giải khuyến khích.

  Đại diện các tập thể và cá nhân trình bày tham luận tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả mà Học viện Chính trị khu vực III đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết 35-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo GS,TS Lê Văn Lợi, Báo cáo sơ kết của Học viện Chính trị khu vực III đã đánh giá trung thực, khách quan những thành tựu và một số hạn chế trong quá trình triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW trên tất cả các phương diện. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới được Báo cáo nêu lên, đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Học viện Chính trị khu vực III tiếp tục triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách sâu rộng và hiệu quả, gắn với các lĩnh vực mang tính đặc thù của địa bàn miền Trung - Tây Nguyên như: Dân tộc, tôn giáo, bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

  PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tổng kết Hội nghị

  Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III khẳng định: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) đã được Học viện tiến hành sớm, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện đã lãnh đạo sâu sát, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35-NQ/ĐU của Đảng uỷ Học viện thông qua nhiều phương thức, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên; đa dạng hóa các hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, đã có sự chuyển biến lớn về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Bên cạnh việc nghiên cứu, giảng dạy, lan tỏa, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, Học viện Chính trị khu vực III đã triển khai nhiều đề tài, hội thảo khoa học nhằm xây dựng các luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các bài giảng của đội ngũ giảng viên ngày càng có tính chiến đấu cao hơn, kỷ luật phát ngôn của giảng viên được giữ vững, cán bộ, đảng viên của Học viện sử dụng Intrenet, mạng xã hội có trách nhiệm cao hơn. Học viện cũng đã huy động đông đảo học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Ngoài ra, Học viện cũng đã đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy và các Trường Chính trị khu vực miền Trung - Tây Nguyên trên các phương diện: Thiết lập cơ chế trao đổi và hợp tác chính thức; phối hợp, hợp tác trong chia sẻ thông tin, nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật kiến thức; các hình thức hợp tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

  Trước những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, PGS,TS Đoàn Triệu Long bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng như của cá nhân GS,TS Lê Văn Lợi để Học viện Chính trị khu vực III thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này.

  Cũng trong chương trình làm việc, Hội nghị đã tiến hành công bố và trao các Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho 03 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba (năm 2023) và 02 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

  GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng

   

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  (Sỹ Bùi thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611