Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc; Là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn; Là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đối với mỗi thời kì cách mạng.

Trong những năm gần đây, nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài và không ít trang web trong và ngoài nước rêu rao rằng: ở Việt Nam “Không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”, “Việt Nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do internet”… Ủy Ban bảo vệ nhà báo (Committee to Protect Journalists, viết tắt là CPJ) vừa qua đã ra báo cáo nói rằng Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia kiểm duyệt bảo chí nhiều nhất. Người phát ngôn bộ ngoại giao nước ta khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật dựa trên những thông tin không chính xác, thiếu khách quan về tình hình Việt Nam trong báo cáo nói trên”1. Bài viết này, chúng tôi phân tích làm sáng tỏ nội dung trên và một lần nữa khẳng định rằng: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do báo chí. Điều đó đã được khẳng định, quy định chặt chẽ trong hệ thống pháp luật cũng như trong đời sống thực tiễn của đất nước Việt Nam.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 641
  • Tháng hiện tại: 8243
  • Tổng lượt truy cập: 217580
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110