Người gửi:
Bạn đọc
Email:
anguyen@gmail.com
Ngày gửi:
22/11/2017
Lĩnh vực:
Câu hỏi quan tâm
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Cá nhân được tặng kỷ niệm chương của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có được tỉnh hỗ trợ tiền thưởng không?

Trả lời bởi:
Học Viện CT QG HCM Học viện Trung tâm
Ngày trả lời:
18/01/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo qui định tại điều 4, Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì nguồn chi trả tiền thưởng thực hiện theo nguyên tắc sau:

“Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng đồng thời chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chi thưởng đối với các tập thể, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng.“

Như vậy, các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì tiền thưởng do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chi thưởng. Việc đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ tiền thưởng đối với cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là không phù hợp với qui định hiện hành.

Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1