Người gửi:
Nguyễn Thị Mai
Email:
mainguyen@gmail.com
Ngày gửi:
23/11/2017
Lĩnh vực:
Trách nhiệm
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm gì trong việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Mai, hiện là giáo viên công tác tại Hà Nội. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định về Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cho tôi hỏi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có tách nhiệm gì trong việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập

Trả lời bởi:
Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM
Ngày trả lời:
18/01/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 1309/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 

a) Là cơ quan chủ trì về nội dung, tiến độ triển khai, theo dõi, giám sát thực hiện Đề án. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành lập Ban điều hành Đề án gồm đại diện các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ và một số cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó Trưởng Ban điều hành Đề án là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Ban điều hành Đề án có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án; tiến hành tổ chức kiểm tra, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án;

Trưởng Ban điều hành Đề án quyết định việc thành lập Tổ thư ký Đề án và quy định lề lối làm việc của Ban điều hành, Tổ thư ký;

b) Chủ trì, tổ chức triển khai một số đề tài nghiên cứu chuyên sâu về nội dung và phương pháp giáo dục quyền con người; tổ chức biên soạn tài liệu truyền thông, sách hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu tham khảo về giáo dục quyền con người; hỗ trợ các cơ sở giáo dục, đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc củng cố hoàn thiện hệ thống thư viện;

c) Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp biên soạn giáo trình dùng chung về quyền con người sử dụng trong các cơ sở đào tạo khối ngành chuyên luật, hành chính và nội chính;

d) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và giảng viên;

đ) Xây dựng trang thông tin về giáo dục quyền con người trên cổng thông tin điện tử của Học viện và hướng dẫn sử dụng trong toàn quốc;

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán kinh phí và bảo đảm hiệu quả sử dụng kinh phí của Đề án theo quy định hiện hành;

g) Tổ chức quản lý, tổng kết, nghiệm thu kết quả chung của Đề án; báo cáo quá trình triển khai và thực hiện Đề án theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1309/QĐ-TTg năm 2017.

Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1