Hỗ trợ cá nhân được tặng kỷ niệm chương của Học viện chính trị Quốc gia?
Ngày gửi:
22/11/2017
Người gửi:
Bạn đọc
Email:
anguyen@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh?
Ngày gửi:
23/11/2017
Người gửi:
Bà Nguyễn Minh Hằng
Email:
hangnm@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Quyền và nghĩa vụ của Học viện Chính trị trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh?
Ngày gửi:
22/11/2017
Người gửi:
Huỳnh Hữu Học
Email:
hochh@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm gì trong việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục?.
Ngày gửi:
23/11/2017
Người gửi:
Nguyễn Thị Mai
Email:
mainguyen@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Nhiệm vụ quyền hạn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ?
Ngày gửi:
22/11/2017
Người gửi:
Lê Quỳnh Giao
Email:
giaogiao@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vị trí và chức năng như thế nào?
Ngày gửi:
21/10/2017
Người gửi:
Ngô Thanh Vân
Email:
vanngo@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Các đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày gửi:
20/11/2017
Người gửi:
Lê thiên Trang
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611
  • Đang truy cập:24
  • Hôm nay: 1429
  • Tháng hiện tại: 15955
  • Tổng lượt truy cập: 134453