Hướng dẫn thể thức trình bày tiểu luận, bài thu hoạch chuyên đề và bài thu hoạch thực tế các lớp Cao cấp lý luận chính trị

Quy định tổ chức thực hiện đề án tốt nghiệp Chương trình Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm học 2014-2015

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K43, HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2015 - 2016

Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho người dự thi cao học chuyên ngành Chính trị học

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611