BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

  21/09/2018 10:31 AM


  BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

   

      I.          Quá trình hình thành và phát triển:

  + Năm 1949, Liên khu ủy Khu V quyết định thành lập Trường Đảng Liên khu V, trong tổ chức bộ máy của Trường, Tổ Giáo vụ cũng đã được thành lập.

  + Năm 1976, Tổ Giáo vụ được nâng lên thành Phòng Giáo vụ trực thuộc Trường Nguyễn Ái Quốc IV.

  + Năm 1993, Phòng Giáo vụ được đổi tên thành Phòng Quản lý đào tạo thuộc Phân viện Đà Nẵng.

  + Từ năm 2006, Phòng Quản lý đào tạo được nâng lên thành Ban Quản lý đào tạo thuộc Học viện Chính trị khu vực III.

   II.          Cơ cấu tổ chức:

  1.   Số lượng:

  - Tổng số cán bộ, công chức của Ban QLĐT là 13 người, gồm 08 nữ và 05 nam, trong đó: Chuyên viên chính 03 đồng chí, chuyên viên 09 đồng chí; Tiến sỹ 01 đồng chí; Thạc sỹ 12 đồng chí, Cao cấp lý luận chính trị 09 đồng chí.

  - Ban Quản lý đào tạo có 01 Chi bộ với  13 đảng viên, 01 Tổ công đoàn gồm 13 đoàn viên và Tổ Nữ công ghép với Ban Quản lý Khoa học và Tạp chí SHLL.

  2.   Lãnh đạo Ban:  
   

  • Trưởng Ban: TS. Trương Thị Như Yến                         

   

  • Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Văn Thọ                 

   

  • Phó trưởng Ban: ThS. Trần Thị Hạnh

   

  3.   Cán bộ của Ban: 

  01. ThS. Lê Thị Bé

   

  02. ThS. Trần Thị Minh Châu

   

   
  03. ThS. Trần Thị Thu Hằng

   

  04. ThS. Nguyễn Thị Thùy Hương

   

  05. ThS. Nguyễn Thị Cẩm Liên

   

  06. ThS. Trương Phúc Nguyên

   

  07. ThS. Trần Văn Quang

   

  08. ThS. Võ Duy Quang

   

  09. ThS. Bùi Thị Kim Quyên

   

    

  10. ThS. Huỳnh Tấn Trung

    

  III.          Chức năng, nhiệm vụ:

  1.      Chức năng:

  Ban Quản lý đào tạo là đơn vị chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

  2.      Nhiệm vụ:

  • Thực hiện sự ủy quyền của Giám đốc Học viện phối hợp với cơ quan được ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy và tương đương tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn của các hệ đào tạo theo quy định hiện hành.
  • Xây dựng kế hoạch đào tạo cho cả khóa học và phổ biến cho học viên nội dung, chương trình, kế hoạch toàn khóa, tiến độ giảng dạy từng năm học; các nội quy, quy chế... liên quan đến học tập, rèn luyện; các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và Học viện đối với học viên.
  • Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch, tiến độ giảng dạy, nghiên cứu thực tế, thi học phần, thi tốt nghiệp, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
  • Tiếp nhận, giải quyết đơn xin nghỉ học có thời hạn, miễn học và miễn thi môn học của học viên theo quy chế. Kiến nghị với Giám đốc Học viện giải quyết đơn xin thôi học của học viên.
  • Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết và tự kiểm điểm cá nhân học viên cuối học kỳ, năm học, khóa học. Thực hiện việc xếp loại học viên từng lớp học. Kiến nghị với Giám đốc Học viện các hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, các hình thức kỷ luật đối với học viên vi phạm nội quy, quy chế. Giải quyết thủ tục hành chính chuyển những học viên xin thôi học hoặc bị buộc thôi học về cơ quan cũ.
  • Chủ trì tổ chức các cuộc họp giữa các cơ quan chức năng của Học viện với lớp hoặc Ban cán sự lớp. Tiếp nhận, giải quyết hoặc kiến nghị với Giám đốc Học viện giải quyết các kiếu nại của học viên trong thời gian chậm nhất là một tuần sau khi nhận đơn khiếu nại.
  • Phối hợp với các đơn vị giảng dạy tổ chức các đợt nghiên cứu thực tế theo chương trình, kế hoạch khóa học. Phối hợp với Ban văn thể Học viện tổ chức các sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao cho học viên.
  • Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Học viện, Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị theo chỉ thị của Trung ương Đảng, báo cáo thời sự - chính trị cho học viên.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng cấp thẻ ra vào cổng, thẻ thư viện cho học viên.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng của Học viện trong việc tiếp nhận những học viên đủ tiêu chuẩn nhập học; chủ trì phối hợp với đơn vị giảng dạy kiểm tra kiến thức của học viên khi cần thiết; phối hợp với các đơn vị chức năng bố trí ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho học viên đến nhập học.
  • Phối hợp với Phòng Y tế của Học viện tổ chức khám sức khỏe cho học viên mới và khám sức khỏe định kỳ cho học viên đang học. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong và ngoài Học viện giải quyết các trường hợp học viên ốm đau, tai nạn, hoặc tử vong theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và của Học viện.
  • Phối hợp với Văn phòng trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học, giải quyết các chế độ, chính sách đối với học viên theo quy định và quản lý học viên ở ký túc xá.
  • Phối hợp với Phòng Thanh tra Học viện kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của Học viện.
  • Bàn giao Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, phiếu điểm, quyết định ra trường và các hồ sơ, giấy tờ cần thiết khác cho học viên đã tốt nghiệp hoặc cơ quan cử học viên đi học.

  3.      Các mối quan hệ công tác:

  • Quan hệ với Vụ Quản lý đào tạo, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác quản lý đào tạo trên một số lĩnh vực chủ yếu như: Công tác xét duyệt hồ sơ đầu ra của học viên để cấp phát, quản lý phôi bằng tốt nghiệp, trao đổi về nghiệp vụ công tác quản lý đào tạo…
  • Quan hệ với Ban Tổ chức Trung ương trong công tác chỉ tiêu mở lớp, báo cáo kế hoạch mở lớp hàng năm.
  • Quan hệ với Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trên địa bàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong công tác tuyển sinh, mở lớp, xét duyệt hồ sơ đầu vào của học viên và trong công tác quản lý học viên – cán bộ đi học.
  • Quan hệ với Trường Chính trị các tỉnh, thành trong quá trình tổ chức thực hiện các lớp theo chỉ tiêu.

  IV.          Các thành tích của đơn vị

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị -Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh năm 2004, 2008.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị -Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh năm 2010 (05 năm thi đua yêu nước).

  - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2004.

  - Giấy khen Tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2005 - 2010 của Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III năm 2010.

  - Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc của Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III năm 2004, 2009, 2015.

  - Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến các năm 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

    V.          Một số nội dung trong đào tạo và quản lý đào tạo

  01. Nội quy, quy chế

  02. Kế hoạch giảng dạy và học tập

  03. Nội dung chương trình

  04. Tuyển sinh

  05. Khai giảng

  06. Sơ kết

  07. Bế giảng

  08. Lịch học hàng tuần

  09. Điểm thi

  10. Thông báo

  11. Các thông tin khác

  Nguồn: Ban Quản lý đào tạo

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:4
  • Hôm nay: 363
  • Tháng hiện tại: 23299
  • Tổng lượt truy cập: 192667
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110