Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác dân vận

  23/10/2019 07:58 AM


  Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác dân vận.

  KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC DÂN VẬN

   

  Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác dân vận.

  Dự lễ khai giảng có PGS, TS Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị, các thầy cô giáo và toàn thể học viên của lớp.

  PGS, TS Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

  phát biểu khai giảng

  Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 21/10 đến 25/10/2019, chương trình học của lớp sẽ trao đổi, thảo luận các chuyên đề: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Cục diện thế giới và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác vận động đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo; Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

  BBT Website

  (Võ Duy Quang thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:89
  • Hôm nay: 1433
  • Tháng hiện tại: 2659
  • Tổng lượt truy cập: 259632
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110