Chiều ngày 25/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Bế giảng Lớp Bồi dưỡng công tác dân vận cho 54 cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác dân vận các cấp tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chiều ngày 25/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Bế giảng Lớp Bồi dưỡng công tác kiểm tra cho 45 cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác kiểm tra các cấp tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác kiểm tra.

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác dân vận.

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, sáng ngày 15/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức lễ Khai giảng Lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K4, hệ không tập trung, khóa học 2019 – 2020 tại Học viện.

Sáng ngày 14/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K20, hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2021 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

Chiều ngày 11/10/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Bế giảng Lớp Bồi dưỡng công tác tổ chức cho 68 cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác tổ chức các cấp tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác tổ chức.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 639
  • Tháng hiện tại: 3323
  • Tổng lượt truy cập: 83204
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110