Chiều ngày 19/5/2020, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị K19, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020, tại tỉnh Khánh Hòa.

Sáng ngày 09/5/2020, tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III.

Sáng ngày 28/02/2020, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Cao cấp Lý luận chính trị K3 dành cho các cơ quan trung ương ở khu vực Miền trung – Tây nguyên, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020.

Ngày 21/02/2020, Học viện Chính trị Khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Phú Yên tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K19, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

Sáng ngày 18/02/2020, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị K4, hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2020.

Sáng ngày 18/02/2020, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị K3, hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2020.

Sáng ngày 06/01/2020, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Cao cấp Lý luận chính trị K13 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2020

Sáng ngày 21/12/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ Khai mạc Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học K24.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:18
  • Hôm nay: 317
  • Tháng hiện tại: 5853
  • Tổng lượt truy cập: 262826
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110