Sáng ngày 18/10/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên Học viện Chính trị khu vực III

Sáng ngày 18/10/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng thạc sĩ ngành Chính trị học Khóa 24 (2017 – 2019)

Sáng ngày 29/6/2020, Học viện Chính trị khu vực III đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng các lớp cao cấp Lý luận chính trị K51, hệ tập trung, khóa học 2019 - 2020 cho 552 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và tương đương thuộc các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chiều ngày 19/5/2020, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị K19, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020, tại tỉnh Khánh Hòa.

Sáng ngày 09/5/2020, tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III.

Sáng ngày 28/02/2020, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Cao cấp Lý luận chính trị K3 dành cho các cơ quan trung ương ở khu vực Miền trung – Tây nguyên, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020.

Ngày 21/02/2020, Học viện Chính trị Khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Phú Yên tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K19, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

Sáng ngày 18/02/2020, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị K4, hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2020.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:36
  • Hôm nay: 1547
  • Tháng hiện tại: 30174
  • Tổng lượt truy cập: 421348
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611