Thông báo về việc dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016.

Thông báo về việc dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Kế hoạch hướng dẫn ôn tập các môn thi tuyển sinh cao học đợt II năm 2016

Kế hoạch giảng dạy, học tập bổ sung kiến thức chuyên ngành dự thi trình độ thạc sĩ

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K44, HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2016

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K45, HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2016 - 2017

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 46, HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2016 - 2017