Khoa Lịch sử Đảng

  25/07/2020 04:19 PM


  KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG

   

  TS Trần Tăng Khởi

  Trưởng khoa Lịch sử Đảng

  Tập thể khoa Lịch sử Đảng

         I.TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  - Tên đơn vị hiện nay: Khoa Lịch sử Đảng

  - Năm thành lập đơn vị: Khoa Lịch sử Đảng được thành lập từ năm 1976. Lúc mới thành lập, khoa Lịch sử Đảng có 3 giảng viên.

  - Đến tháng 9 năm 2020, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa gồm có 04 cán bộ, giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 02 thạc sĩ. Chi bộ có 04 đảng viên.

  1. Tổ chức bộ máy

  1. TS Trần Tăng Khởi: Trưởng khoa, Bí thư chi bộ, giảng viên cao cấp;

  2. TS Phạm Văn Hồ: Phó trưởng khoa; giảng viên chính;

  3. ThS Đào Xuân Kỳ: Giảng viên chính;

  4. ThS Cao Thị Hiệu: Giảng viên;

  1. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1. Chức năng

  Khoa Lịch sử Đảng là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III, có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Lịch sử Đảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

  3.2. Nhiệm vụ

  Xây dựng Kế hoạch hoạt động chung của Khoa Lịch sử Đảng hàng năm trình Giám đốc phê duyệt. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp (cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp dự nguồn, đại học, sau đại học và các hình thức khác) theo sự phân công của Giám đốc.

  - Tổ chức việc giảng dạy của các giảng viên; mời giảng viên, chuyên gia trong và ngoài Học viện tham gia giảng dạy các môn học do Khoa Lịch sử Đảng đảm nhiệm. Quản lý chất lượng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi trách nhiệm của Khoa Lịch sử Đảng. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thông qua giáo án, bài giảng của giảng viên. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy chuyên ngành và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.

  - Tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện có liên quan đến nhiệm vụ công tác của Khoa Lịch sử Đảng.

  - Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Học viện về chuyên nhành Lịch sử Đảng theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Giám đốc Học viện. Thực hiện nghiên cứu thực tế hàng năm có chủ đề, theo kế hoạch, đánh giá tổng kết và báo cáo theo quy định.

  - Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức của khoa về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc giao. 

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

  II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC MẶT

  Trong gần 45 năm qua, Khoa Lịch sử Đảng đã đạt được những kết quả trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học như sau:

  1. Về công tác đào tạo

  - Khoa Lịch sử Đảng đã đảm nhiệm công tác giảng dạy cho trên 1.000 lớp cao cấp, cử nhân hệ tập trung và không tập trung ở các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng giảng dạy tương đối tốt, được học viên đánh giá cao. Khoa đã cử cán bộ, giảng viên tham dự đầy đủ Hội thi “giảng viên giảng dạy giỏi” do Học viện tổ chức. Kết quả, năm 2016, Khoa có 01 giảng viên đạt thành tích “giảng viên giảng dạy xuất sắc” cấp cơ sở; giảng viên giảng dạy giỏi” cấp Học viện Chính trị quốc gia’; năm 2018, 2020,  có 01 giảng viên đạt thành tích “Giảng viên giảng dạy giỏi” cấp cơ sở.

  - Từ năm 2012 đến nay, các giảng viên của Khoa đã tham gia giảng dạy Cao học, hướng dẫn thành công 02 luận án tiến sĩ, gần 10 luận văn cao học và tham gia các hội đồng chấm luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ do các cơ sở đào tạo bên ngoài mời.

  2. Về công tác nghiên cứu khoa học        

  Các giảng viên đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở; tham gia viết bài cho các hội thảo, các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và Nhà nước; tham gia viết sách, giáo trình và bài viết trên các tạp chí. Tính đến năm 2020, Khoa đã tham gia chủ nhiệm 0đề tài cấp Bộ, hàng chục đề tài cơ sở; đăng tải trên 150 bài viết (cho các tạp chí quốc gia và sách xuất bản trong nước) và gần 200 bài viết cho các hội thảo, các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và Nhà nước khác; đã xuất bản được 05 đầu sách là chuyên khảo, sách tham khảo.

  III.THÀNH TÍCH

  Trong quá trình phát triển, đặc biệt là từ thời điểm năm 2000 trở lại đây, Khoa Lịch sử Đảng đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, năm nào cũng đạt được tập thể lao động tiên tiến và được cấp trên tặng nhiều giấy khen, bằng khen, tiêu biểu như:

  • Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2008 theo Quyết định số 234/QĐ-UBND năm 2009;
  • Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị  - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Học viện Chính trị - Quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 17 QĐ/HVCT-HCQG năm 2009;
  • Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị  - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Học viện Chính trị - Quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2367/ QĐ/HVCT-HCQG năm 2011;
  • Cờ thi đua của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Quyết định số 3144/QĐ-HVCT KV III ngày 18  tháng 7 năm 2016  của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
  • Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (năm 2016 và năm 2017) theo Quyết định số 2910/QĐ-HVCTQG năm 2018;
  • Bằng khen của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định số 2225-QĐ/HVCTQG năm 2020;

  IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:29
  • Hôm nay: 1115
  • Tháng hiện tại: 51365
  • Tổng lượt truy cập: 409928
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611