Khoa Triết học

  30/07/2020 10:36 AM


  KHOA TRIẾT HỌC

   

  TS TRẦN VIẾT QUÂN

  Trưởng khoa Triết học

  I. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  + Tên đơn vị hiện nay:  Khoa Triết học

  + Năm thành lập đơn vị:

  - Đến nay chưa thống nhất được năm thành lập (Có thể bắt đầu từ 1949)

  - Số lượng giảng viên hiện nay: 06 (gồm có: 02 giảng viên cao cấp, 02 giảng viên chính, 02 giảng viên); về trình độ chuyên môn: 01 PGS,TS; 02 TS; 03 ThS.

  - Đảng viên: 05 đồng chí

  2. Tổ chức bộ máy

  -  TS, GVCC Trần Viết Quân:            Trưởng khoa

  - ThS Nguyễn Thị Yến:                      Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

  - PGS, TS, GVCC Nguyễn Văn Lý:   Nguyên Giám đốc Học viện III

  - TS Đoàn Công Mẫn:                         Giảng viên chính

  - ThS Phan Văn Thám:                        Giảng viên

  - ThS, NCS Nguyễn Thị Tình:             Giảng viên

  3. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1. Chức năng

  - Khoa Triết học (Khoa Triết học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Triết học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

  3.2. Nhiệm vụ

  - Xây dựng Kế hoạch hoạt động chung của Khoa Triết học hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.                                                                              

  - Về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học:

  Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp (cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp dự nguồn, đại học, sau đại học và các hình thức khác) theo sự phân công của Giám đốc. Tổ chức việc giảng dạy của giảng viên; mời giảng viên, chuyên gia trong và ngoài Học viện tham gia giảng dạy các môn học do Khoa Triết học đảm nhận. Quản lý chất lượng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi trách nhiệm của Khoa Triết học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thông qua giáo án, bài giảng của giảng viên.  Chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo môn Triết học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy chuyên ngành và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.  Tổ chức thực hiện quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện có liên quan đến nhiệm vụ công tác của Khoa. Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Học viện về chuyên ngành Triết học theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Giám đốc Học viện III. Thực hiện nghiên cứu thực tế hàng năm có chủ đề, theo kế hoạch, đánh giá tổng kết và báo cáo theo quy định.  Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức của về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

  II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC MẶT

  Trong  hơn 70 năm qua, Khoa Triết học đã đạt được những kết quả trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học như sau:

  1. Về công tác  đào tạo

  Đã đảm nhiệm công tác giảng dạy cho hơn 3.000 lớp cao cấp, cử nhân hệ tập trung và tại chức ở các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng giảng dạy tương đối tốt, được học viên đánh giá cao.

  - Từ năm 2015, các giảng viên của Khoa Triết đã tham gia giảng dạy Cao học, hướng dẫn trên 15 luận văn cao học chuyên ngành Triết học.

  2. Về công tác nghiên cứu khoa học        

  Các giảng viên đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, Thành phố, cấp cơ sở; tham gia viết bài cho các cuộc hội thảo, các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và Nhà nước; tham gia viết sách, giáo trình và bài viết trên các tạp chí: Cụ thể, đã tham gia chủ nhiệm 01 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ, 35 đề tài cơ sở; tham gia viết trên 150 bài viết (cho các tạp chí quốc gia và sách xuất bản trong nước) và hơn 200 bài viết cho các hội thảo, các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và Nhà nước khác; đã xuất bản được 05 đầu sách là chuyên khảo, sách tham khảo.

  III. THÀNH TÍCH

  - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III tặng Khoa Triết học  danh hiệu “Tập thể Lao đông tiên tiến năm 2011 - 2012” (QĐ số 185/QĐ-HVCT-HCKV III  ngày 22/8/2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III).

  - Giám đốc Học viện Chính trị  khu vực III tặng Khoa Triết học danh hiệu “Tập thể Lao đông tiên tiến năm 2013 - 2014” (QĐ số 326/QĐ-HVCTKV III  ngày 8/9/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III).

  - Giám đốc Học viện Chính trị  khu vực III tặng Khoa Triết học danh hiệu “Tập thể Lao đông tiên tiến năm 2014 - 2015” (QĐ số 1081/QĐ-HVCTKV III  ngày 20/8/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III).

  - Giám đốc Học viện Chính trị  khu vực III tặng Khoa Triết học danh hiệu “Tập thể Lao đông tiên tiến năm 2015 - 2016” (QĐ số 1097/QĐ-HVCTKV III  ngày 18/8/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III).

  IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:9
  • Hôm nay: 1484
  • Tháng hiện tại: 58089
  • Tổng lượt truy cập: 452630
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611