Khoa Triết học

  20/09/2018 02:47 PM


  KHOA TRIẾT HỌC

   

  I.          Giới thiệu tóm tắt về đơn vỊ

  1.  Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Triết học được hình thành vào năm 1950. Quá trình đó được phân chia:

            + Từ năm 1950 đến 1975: Khoa Triết được giao nhiệm vụ giảng dạy một số chuyên đề về chủ nghĩa Mác – Lênin cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc Quân khu V - chủ yếu đáp ứng nhu cầu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

            + Từ năm 1975 đến năm 2012, khoa Triết học được giao nhiệm vụ: giảng dạy cho các hệ lớp từ Trung cấp lý luận chính trị đến Cao cấp lý luận chính trị - hành chính và cử nhân chính trị.

  Về nghiên cứu khoa học: Ngoài những bài viết phục vụ cho công tác chuyên môn, hội thảo khoa học, viết bài cho các tạp chí, Khoa còn tham gia đảm nhiệm, chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Học viện, cấp Bộ và tham gia vào các đề tài cấp Nhà nước.

  2.     Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

  3.     Cơ cấu tổ chức của đơn vị khoa Triết học:

  + Tổng số cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị: có 6 đồng chí (01 tiến sỹ, 05 thạc sỹ)

  + Đơn vị khoa Triết học được tổ chức theo cơ cấu:

  ·     Đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (gồm 6 đồng chí): chủ yếu làm công việc giảng dạy và nghiên cứu.

  ·     Đơn vị có 01 Chi bộ Đảng (gồm 5 đảng viên)

  ·     Đơn vị có 01 Tổ Công đoàn (gồm 6 đoàn viên)

  II.          Thành tích của đơn vị:

  1. Các danh hiệu đạt được (kể từ năm 2000 đến nay)

  - Tập thể lao động tiên tiến: Năm 2001, 2007, 2008, 2011

  - Tập thể lao động xuất sắc: Năm 2009, 2010

  - Chi bộ trong sạch vững mạnh: Năm 2000, 2001, 2006, 2009

  2. Các hình thức khen thưởng:

  + Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng với thành tích: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2006.

  + Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích: Hoàn thành xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh năm 2009.

  + Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích: Đơn vị tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2005 – 2010.

  + Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích: Tập thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong 2 năm liên tục: 2008 – 2009; 2009 – 2010.

  + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  Nguồn: Khoa Triết học

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:51
  • Hôm nay: 146
  • Tháng hiện tại: 6834
  • Tổng lượt truy cập: 365077
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110