Khoa Lịch sử Đảng

  20/09/2018 02:43 PM


  KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG

  1.  Quá trình hình thành và phát triển

  Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập từ năm 1976. Lúc mới thành lập Khoa có 03 giảng viên. Đến tháng 10 năm 2012,  khoa Lịch sử Đảng có 06 giảng viên, trong đó có 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa và 04 giảng viên.

  2.  Chức năng và nhiệm vụ

           Khoa Lịch sử Đảng có nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho chương trình Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính. 

  3.  Cơ cấu tổ chức

  Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2012, cán bộ giảng dạy của Khoa Lịch sử Đảng gồm có 06 đồng chí:

  1. TS. Trần Tăng Khởi, Trưởng khoa;

  2. TS. Phạm Văn Hồ, Phó trưởng khoa;

  3. TS. Lê Nhị Hòa, giảng viên chính;

  4. ThS. Nguyễn Thị Lệ Hậu, giảng viên chính;

  5. ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, giảng viên;

  6. CN.Đào Xuân Kỳ, giảng viên;

  4.  Thành tích của đơn vị

  Trong quá trình phát triển, đặc biệt là từ thời điểm năm 2000 trở lại đây, Khoa Lịch sử Đảng đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, năm nào cũng đạt được tập thể lao động tiên tiến và được cấp trên tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

  Năm 2008, Khoa Lịch sử Đảng được Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2008.

  Năm 2010, được Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2005 – 2010).

  Năm 2009 và năm 2011, được Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Học viện Chính trị - Quốc gia Hồ Chí Minh.

  Nguồn: Khoa Lịch sử Đảng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 738
  • Tháng hiện tại: 20513
  • Tổng lượt truy cập: 264481
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110