Khoa Xây dựng Đảng

  20/09/2018 02:41 PM


  KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

   

  1.      Giới thiệu tóm tắt về đơn vị:

  Tên gọi và ngày thành lập đơn vị:

  - Tên đơn vị:  Khoa Xây dựng Đảng

  - Ngày thành lập: năm 1981

  Quá trình thành lập:

  Năm 1981, Khoa Xây dựng Đảng thuộc Trường Nguyễn Ái Quốc IV và Khoa Xây dựng Đảng thuộc Trường Tuyên Huấn Trung ương II được thành lập. Đến năm 1983, tiến hành sáp nhập 2 khoa (khoa xây dựng Đảng của Trường Nguyễn Ái Quốc IV và khoa Xây dựng Đảng của Trường Tuyên Huấn Trung ương II) thành khoa Xây dựng Đảng, Học viện Nguyễn Ái Quốc III. Hiện nay là Khoa Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.

  Cơ cấu tổ chức:

              Tổng số cán bộ, giảng viên:

  Hiện nay khoa Xây dựng Đảng có 6 cán bộ, giảng viên (2 nữ, 4 nam)

  Lãnh đạo khoa gồm:

  + TS. Nguyễn Thế Tư - Trưởng khoa

  + TS.Nguyễn Văn Hào - Phó trưởng khoa

  Trình độ chuyên môn:

  + Tiến sĩ: 02 người

  + Nghiên cứu sinh: 01 người

  + Thạc sĩ: 03 người

  Các tổ chức Đảng, đoàn thể:

                          + Chi bộ: có 06 đảng viên

                          + Công đoàn: 6 đoàn viên công đoàn

  2.      Về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

  Khoa Xây dựng Đảng được giao nhiệm vụ giảng dạy chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cho các lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính tập trung tại Học viện và các lớp tại chức ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Cùng với thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ cơ bản góp phần vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, qua đó cũng để nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, giảng viên, phục vụ tốt nhiệm vụ giảng dạy. Ngoài ra, Khoa còn tham gia các lớp bồi dưỡng công tác tổ chức; bồi dưỡng công tác kiểm tra do Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban kiểm Tra Trung ương mở tại Học viện.

  3.      Thành tích đạt được:

  - UBND Thành phố Đà Nẵng tặng 03 Bằng khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học: năm 2000, theo quyết định Số 1898/KT; năm 2005, theo quyết định số 756/KT; năm 2006, theo quyết định số 666/QĐ-UBND.

  - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc năm 2001, theo quyết định số 04/QĐ-HVCTQG ngày 01/08/2001.

  - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, theo quyết định số 17QĐ/HVCT-HCQG ngày 07/01/2009.

  - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010, theo quyết định số 1930/QĐ-HVCT-HCQG ngày 31/08/2010.

  Ngoài ra khoa còn được giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III tặng nhiều giấy khen đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Chi bộ được tặng giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

  Nguồn: Khoa Xây dựng Đảng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:47
  • Hôm nay: 59
  • Tháng hiện tại: 6747
  • Tổng lượt truy cập: 364990
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110