Khoa Chính trị học

  20/09/2018 02:36 PM


  KHOA CHÍNH TRỊ HỌC

  1.Quá trình hình thành và phát triển

  Khoa Chính trị học - Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III được thành lập tháng 1năm 1994

  Lúc mới thành lập với đội ngũ cán bộ giảng dạy nghiên cứu là (trong đó 1 PTS và 3 cử nhân); Chi bộ có 4 đảng viên

  Hiện nay đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Khoa là  8 ( trong đó về Học hàm, học vị có 2 PGS.TS,  5 Thạc sĩ (trong đó có 2 đ/c đang tiếp tục học NCS)  và 1 cử nhân; vềNgạch bậc có 2 giảng viên cao cấp, 2 giảng viên chính và 4 giảng viên); Chi bộ có đảng viên.

  2.Chức năng , nhiệm vụ:

  Nghiên cứu và giảng dạy (cao cấp, cao học) những nội dung thuộc chuyên ngành Chính trị học:

  - Lịch sử tư tưởng chính trị

  - Lý luận về Quyền lực và cầm quyền

  - Hệ thống chính trị

  - Con người chính trị và quyết sách chính trị

  - Chính sách công

  - Văn hoá chính trị

   - Chính trị - Kinh tế, Chính trị - phát triển

  - Chính trị so sánh

  - Xử lý các tình huống chính trị

  - Khoa học lãnh đạo, Quản lý

  3.Cơ cấu tổ chức:

    +Khoa có 8 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu:

              - Trưởng khoa: GVCC, PGS, TS Lê Văn Đính (Tel: 0982930539, Email: levandinh_hv3@yahoo.com.vn)

              - GVCC, PGS, TS Hồ Tấn Sáng (Tel: 0903578911, Email: hotansang53@yahoo.com.vn)

              - GVC, Ths Nguyễn Thị Lệ Thủy

              - GVC, Ths Mai Thị Hồng Liên

              - GV, Ths Nguyễn Duy Trình

              - GV, Ths Nguyễn Văn Quang

              - GV, Ths Ngô Khắc Sơn

              - CN Nguyễn Thị Thanh Nga

    +Chi bộ khoa: 7 đảng viên

  -         Bí thư chi bộ: Nguyễn Thị Lệ Thủy

    +Công đoàn: 8 đoàn viên

              - CTCĐCS: Mai Thị Hồng Liên

  4.Thành tích đạt được:

  Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào các năm (2000 – 2001), (2001 – 2002), (2002 – 2003), (2003 -2004), (2004 – 2005)

  Giấy khen Tập thể Lao động tiên tiến của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III các năm (2006 – 2007), (2008 – 2009), (2009– 2010), (2010 -2011), (2011 -2012)

  Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nãng đã hoàn thành  tốt nhiệm vụ công tác năm 2007

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  năm 2004 vì “Đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc” ….

  - Một cá nhân trong khoa được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Lao động hạng 3 ( năm 2008) và 1 Huân chương Lao động hạng 2 ( năm 2012).

  Nguồn: Khoa Chính Trị Học

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 829
  • Tháng hiện tại: 20604
  • Tổng lượt truy cập: 264572
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110