ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

  05/06/2020 10:00 AM


  Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các chi bộ trực thuộc gồm 20 chi bộ khối cơ quan với 172 đảng viên và các chi bộ khối học viên (hệ tập trung) sinh hoạt tạm thời hàng năm. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện gồm có 15 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí, trong đó 01 Bí thư và 01 Ủy viên Thường trực Đảng ủy.

  Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III

  nhiệm kỳ (2020 -2025)

  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đảng quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định của Ban Bí thư Trung ương.

  1. Chức năng

  Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III có chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Học viện; lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và các đoàn thể trong Học viện vững mạnh.

   2. Nhiệm vụ

  - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện

  - Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

  - Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

  - Xây dựng tổ chức đảng

  - Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III nhiệm kỳ (2020 -2025)

  * Ban Thường vụ Đảng ủy: gồm 05 đồng chí

  1. Đ/c Đoàn Triệu Long - Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III;

  2. Đ/c Lê Văn Đính - Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III;

  3. Đ/c Nguyễn Dũng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy;

  4. Đ/c Phan Thanh Giản- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy;

  5. Đ/c Nguyễn Văn Hào - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy.

  * Ban Chấp hành Đảng bộ: gồm 15 đồng chí

  STT

  Họ và tên

  Giới tính

  Chức vụ Đảng

  Chức vụ chính quyền

  1

  Đồng chí Đoàn Triệu Long

  Nam

  Bí thư Đảng ủy

  Q. Giám đốc Học viện

  2

  Đồng chí Lê Văn Đính

  Nam

  Ủy viên Ban Thường vụ,

  Ủy viên Thường trực Đảng ủy

  Phó Giám đốc Học viện

  3

  Đồng chí Nguyễn Dũng Anh

  Nam

  Ủy viên Ban Thường vụ,

  Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy

  Trưởng khoa Lãnh đạo học

  và Chính sách công

  4

  Đồng chí Phan Thanh Giản

  Nam

  Ủy viên Ban Thường vụ,

  Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy

  Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ

  5

  Đồng chí Nguyễn Văn Hào

  Nam

  Ủy viên Ban Thường vụ,

  Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

  Trưởng khoa Xây dựng Đảng

  6

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa

  Nam

  Đảng ủy viên

  Phó Giám đốc Học viện

  7

  Đồng chí Đoàn Tuấn Anh

  Nam

  Đảng ủy viên

  Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển

  8

  Đồng chí Nguyễn Bình Đức

  Nam

  Đảng ủy viên

  Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  9

  Đồng chí Nguyễn Thị Linh Giang

  Nữ

  Đảng ủy viên

  Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

  10

  Đồng chí Phạm Văn Hồ

  Nam

  Đảng ủy viên

  Phó Trưởng khoa Lịch sử Đảng

  11

  Đồng chí Lê Văn Liêm

  Nam

  Đảng ủy viên

  Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

  12

  Đồng chí Võ Văn Lợi

  Nam

  Đảng ủy viên

  Trưởng khoa Kinh tế chính trị

  13

  Đồng chí Hồ Kim Sương

  Nữ

  Đảng ủy viên

  Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính

  14

  Đồng chí Võ Trung Tịnh

  Nam

  Đảng ủy viên

  Chánh Văn phòng Học viện

  15

  Đồng chí Hồng Thế Vinh

  Nam

  Đảng ủy viên

  Phó Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ

   

   2. Các chi bộ cơ quan thuộc Đảng bộ: 20 chi bộ

  TT

  Chi bộ

  Tổng số

  Bí thư

  Phó Bí thư

  1

  Ban Tổ chức - Cán bộ

  07

  Phan Thanh Giản

   

  2

  Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  10

  Nguyễn Bình Đức

  Lê Nhị Hòa

  3

  Ban Quản lý đào tạo

  13

  Trương Thị Như Yến

  Trần Thị Hạnh

  4

  Văn phòng

  41

  Võ Trung Tịnh

  Nguyễn Tri

  5

  Ban Kế hoạch - Tài chính

  09

  Nguyễn Đức Vinh

  Hồ Kim Sương

  6

  Ban Thanh tra

  03

  Mai Hữu Thỉnh

   

  7

  Khoa Triết học

  05

  Nguyễn Thị Yến

   

  8

  Khoa Lịch sử Đảng

  04

  Trần Tăng Khởi

   

  9

  Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế

  10

  Lê Văn Đính

  Chúc Bá Tuyên

  10

  Khoa Nhà nước và Pháp luật

  08

  Nguyễn Thị Linh Giang

  Hà Ngọc Anh

  11

  Khoa Xây dựng Đảng

  08

  Nguyễn Văn Hào

   

  12

  Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

  07

  Lê Xuân Hoa

   

  13

  Khoa Kinh tế chính trị

  10

  Võ Văn Lợi

  Nguyễn Thị Kim Đoan

  14

  Khoa Xã hội học và Phát triển

  06

  Phạm Thị Ngọc Hà

   

  15

  Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  05

  Nguyễn Mậu Linh

   

  16

  Khoa Văn hóa và Phát triển

  04

  Đoàn Tuấn Anh

   

  17

  Khoa Dân tộc và Tôn giáo

  04

  Ngô Văn Minh

   

  18

  Khoa Lãnh đạo học và chính sách công

  04

  Nguyễn Dũng Anh

   

  19

  Trung tâm thông tin khoa học

  08

  Lê Văn Liêm

  Lê Thị Thi

  20

  Tạp chí Sinh hoạt lý luận

  06

  Bùi Tiến Sỹ

   

  Tổng cộng

  20

  172

   

   

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:64
  • Hôm nay: 1293
  • Tháng hiện tại: 19459
  • Tổng lượt truy cập: 15495
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611