Đảng bộ học viện

  08/03/2018 05:06 PM


   

   

  Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Đảng bộ cơ sở được giao quyền quyết định  kết nạp và khai trừ đảng viên (theo Quyết định số 49-QĐ/ĐU ngày 22/9/2009 của Đảng bộ Học viện Chính trị- Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh), các chi bộ trực thuộc gồm 24 chi bộ khối cơ quan với gần 166 đảng viên và trên dưới 22 chi bộ khối học viên sinh hoạt tạm thời hàng năm với khoảng 500 đảng viên. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện gồm có 14 đ/c, Ban Thường vụ có 04 đ/c trong đó 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư.

   

   

  I. Chức năng, nhiệm vụ: Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III (trước đây là Đảng bộ Học viện Chính trị- Hành chính khu vưc III) hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đảng quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định của Ban Bí thư Trung ương.

   

  1. Chức năng

  Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III có chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Học viện; lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và các đoàn thể trong Học viện vững mạnh.

   

  2. Nhiệm vụ

  - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện

  - Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

  - Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

  - Xây dựng tổ chức đảng

  - Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

   

  II. Cơ cấu tổ chức

   

  * Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 04 đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Văn Lý- Ủy viên BTV Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III;

  2. Đ/c Vũ Anh Tuấn- Ủy viên BCH Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III;

  3. Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;

  4. Đ/c Đoàn Triệu Long- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy.

   

  * Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III gồm 14 đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Văn Lý;

  2. Đ/c Vũ Anh Tuấn;

  3. Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa;

  4. Đ/c Đoàn Triệu Long;

  5. Đ/c Đoàn Tuấn Anh;

  6. Đ/c Ngô Văn Minh;

  7. Đ/c Trần Tăng Khởi;

  8. Đ/c Vũ Xuân Thủy;

  9. Đ/c Lê Văn Đính;

  10. Đ/c Nguyễn Văn Hào;

  11. Đ/c Nguyễn Dũng Anh;

  12. Đ/c Phan Thanh Giản;

  13. Đ/c Hồ Kim Sương;

  14. Đ/c Trần Thị Hạnh.

   

  * Các Ban tham mưu, giúp việc cho cấp ủy gồm 04 ban :

   

   - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 04 đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm UBKT;

  2. Đ/c Nguyễn Văn Hào, Đảng ủy viên-  Phó Chủ nhiệm UBKT;

  3. Đ/c Trần Thị Hạnh, Đảng ủy viên- Ủy viên;

  4. Đ/c Hồng Thế Vinh, đảng viên Ban Tổ chức- Cán bộ- Ủy viên.

   

  - Ban Tuyên giáo Đảng ủy gồm 05 đồng chí:

  1. Đ/c Đoàn Triệu Long, Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng ban;

  2. Đ/c Nguyễn Dũng Anh, Đảng ủy viên - Phó Trưởng ban;

  3. Đ/c Trần Tăng Khởi, Đảng ủy viên -Thành viên;

  4. Đ/c Ngô Văn Minh, Đảng ủy viên- Thành viên;

  5. Đ/c Lê Văn Đính, Đảng ủy viên- Thành viên.

   

  - Ban Tổ chức Đảng ủy gồm 04 đồng chí:

  1. Đ/c Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy- Trưởng ban;

  2. Đ/c Phan Thanh Giản, Đảng ủy viên- Phó Trưởng ban;

  3. Đ/c Vũ Xuân Thủy, Đảng ủy viên- Thành viên;

  4. Đ/c Lê Thị Hồng, đảng viên Văn phòng Đảng- Đoàn thể- Thành viên.

   

  - Văn phòng Đảng - Đoàn thể gồm 04 đồng chí:

  1. Đ/c Vũ Xuân Thủy, Đảng ủy viên- Chánh Văn phòng;

  2. Đ/c Lê Thị Hồng - chuyên trách công tác đảng;

  3. Đ/c Trương Thị Hoài Thanh - chuyên trách công tác đảng;

  4. Đ/c Trần Thị Xuân - chuyên trách công tác đảng.

   

  III. Các Đảng ủy viên được phân công phụ trách:

  1. Đ/c Nguyễn Văn Lý - Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III, phụ trách chung các hoạt động của Đảng bộ.

  2. Đ/c Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, phụ trách Công đoàn và các chi bộ: Văn phòng Đảng- Đoàn thể, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Ban Quản lý khoa học.

  3. Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, phụ trách chi bộTạp chí Sinh hoạt lý luận, phụ trách chung các chi bộ Khối học viên.

  4. Đ/c Đoàn Triệu Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, phụ trách Đoàn Thanh niên, chi bộ Khoa Dân tộc và Tôn giáo.

  5. Đ/c Đoàn Tuấn Anh - Đảng ủy viên, phụ trách các chi bộ: Khoa Văn hóa & Phát triển, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn phòng Học viện.

  6. Đ/c Nguyễn Văn Hào - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, phụ trách chi bộ Khoa Xây dựng Đảng.

  7. Đ/c Lê Văn Đính - Đảng ủy viên, thành viên Ban Tuyên giáo, phụ trách các chi bộ: Khoa Chính trị học, Phòng Quản trị và Công nghệ thông tin.

  8. Đ/c Ngô Văn Minh- Đảng ủy viên, thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy, phụ trách các chi bộ: Khoa Xã hội học, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  9. Đ/c Trần Tăng Khởi- Đảng ủy viên, thành viên Ban Tuyên giáo, phụ trách các chi bộ: Khoa Lịch sử Đảng, Khoa Triết học,Trung tâm Thông tin khoa học.

  10. Đ/c Vũ Xuân Thủy- Đảng ủy viên, phụ trách Hội Cựu chiến binh, chi bộ Khoa Quan hệ quốc tế và phụ trách các chi bộ Khối học viên.

  11. Đ/c Phan Thanh Giản - Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, phụ trách các chi bộ: Ban Tổ chức - Cán bộ, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo- Phòng Thanh tra.

  12. Đ/c Nguyễn Dũng Anh - Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, phụ trách các chi bộ: Khoa Kinh tế chính trị học, Khoa Kinh tế.

  13. Đ/c Hồ Kim Sương - Đảng ủy viên, phụ trách các chi bộ: Phòng Kế hoạch- Tài vụ, Phòng Hợp tác quốc tế.

  14. Đ/c Trần Thị Hạnh - Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy, phụ trách chi bộ Ban Quản lý đào tạo, phụ trách các chi bộ Khối học viên.

  hcma3.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:46
  • Hôm nay: 846
  • Tháng hiện tại: 24869
  • Tổng lượt truy cập: 321765
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110