Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  20/09/2018 02:44 PM


  KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

            Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đến nay đã trải hơn 16 năm hình thành và phát triển. Năm 1995, tổ bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập. Năm 1997, bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được chuyển thành khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh theo Quyết định của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  2. Chức năng, nhiệm vụ:

  Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đảm nhiệm hai nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Ban Giám đốc .

  3. Cơ cấu tổ chức:

  * Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các cán bộ giảng viên:

  1. GV – ThS. Phạm Văn Hòa  
  2. GVC – ThS. Nguyễn Minh Khoa  
  3. GVC – ThS. Nguyễn Mậu Linh  
  4. GVCC – TS. Nguyễn Thị Hoài Phương  
  5. GVC – ThS. Nguyễn Thị Thu Trang  
       

   

  ·        Lãnh đạo khoa:

  -   Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

  ·        Chi bộ: có 5 đảng viên

       Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015: Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Phương

  ·        Tổ trưởng Công đoàn: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang

  4. Thành tích của đơn vị:

  Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được các thành tích sau:

  -   Giấy khen của Giám đốc Học viện về đạt thành tích Tập thể Lao động tiên tiến các năm 1997 – 1998, 1998 – 1999, 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002, 2002 – 2003, 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012.

  -   Giấy khen của Giám đốc Học viện đạt thành tích Tập thể Lao động xuất sắc năm 2000 – 2001.

  -   Giấy khen của Giám đốc Học viện Về đạt thành tích trong phong trào thi đua Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

  -   Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn Học viện CT – HC quốc gia Hồ Chí Minh cho tổ Công đoàn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã có thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2011 – 2012.

  -   Giấy khen của Bí thư Đảng ủy Học viện CT – HC KH III về Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch, vững manh các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

  5. Thông tin khoa học từ 2009 đến 2014

  -   Sách đã xuất bản: 02

  -   Bài đăng tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo khoa học: 80 bài

  -   Đề tài cấp bộ: 02 đề tài

  -   Đề tài cơ sở: 05 đề tài

  Nguồn: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 1621
  • Tháng hiện tại: 13216
  • Tổng lượt truy cập: 307280
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110